Tillbaka

Finland har sänt mer civilt materialbistånd till Ukraina och Moldova

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2022 13.14 | Publicerad på svenska 22.4.2022 kl. 15.45
Pressmeddelande

Den 14 april sände Finland två ambulanser och räddningsutrustning till Ukraina samt medicinsk utrustning till Moldova. Även en donation av läkemedel levererades till Ukraina. Det materiella biståndet lämnades genom Europeiska unionens civilskyddsmekanism (European Union Civil Protection Mechanism). 

Under de senaste veckorna har Finland sänt materiellt bistånd till Ukraina och dess närområden samt experter till Polen och Slovakien för att stödja samordningen av det bistånd som ges genom EU:s civilskyddsmekanism. Centret för samordning av katastrofberedskap (Emergency Response Coordination Centre) samordnar biståndet som ges genom civilskyddsmekanismen.

-Behovet av hjälp i Ukraina och dess närområden har inte upphört, tvärtom behövs olika former av civilt materiellt bistånd ännu länge framöver. Finland fortsätter att aktivt erbjuda hjälp. I den senaste försändelsen ingick medicinsk utrustning, ambulanser och räddningsmateriel, som det finns ett stort behov av. Att sammanställa detta bistånd skulle inte gå utan en stark vilja att hjälpa och ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer, ett stort tack för det, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Mer information:
Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 227
Pauliina Eskola, direktör för internationella frågor, inrikesministeriet, tfn 0295 488 263

Det senaste