Gå till aktuellt

Finland får vid behov för första gången hjälp av svenska brandbekämpningsplan under skogsbrandssäsongen 2022

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2022 9.11
Pressmeddelande

Finland förbereder sig på allt kraftigare skogs- och gräsbränder i framtiden bland annat genom att samarbeta med de nordiska länderna och de övriga länderna i Östersjöområdet. Under skogsbrandssäsongen 2022 har Finland för första gången möjlighet att få hjälp av brandbekämpningsplan från Sverige via Europeiska unionens civilskyddsmekanism.

Inom ramen för unionens civilskyddsmekanism har det skaffats rescEU-brandbekämpningsplan till Sverige, vilket har stärkt släckningskapaciteten i EU. Cheferna för räddningsmyndigheterna i Finland och Sverige träffas i Jämijärvi 3-4.5.

- Samarbetet mellan Finland och Sverige och fungerande samarbetsstrukturer är viktiga med tanke på den kommande skogsbrandssäsongen. Det är väsentligt att utveckla Europeiska unionens gemensamma kapacitet för att vi tillsammans bättre ska kunna förbereda oss på de utmaningar som klimatförändringen medför, säger räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka.

I mötet deltar Petronella Norell från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sverige och Kimmo Kohvakka från inrikesministeriet.

- Sverige har två flygplan avsedda för släckning av skogsbränder som rescEU-beredskapsreserven kan använda. EU är en del av Sveriges beredskap, eftersom Sverige är en del av EU och resurserna står till förfogande för de andra medlemsstaternas behov. Vi deltar i den här övningen för att vid behov ha en gemensam beredskap med Finland, säger Petronella Norell, chef för avdelningen för nationella insatser och räddningstjänstoperationer vid MSB.

Utbildning för flygsläckningsledare har ordnats i Jämijärvi redan i tio års tid

Samtidigt med det bilaterala mötet ordnas det redan för tionde gången utbildning för flygsläckningsledare i Jämijärvi. Målet med kursen är att ge utbildning i att leda flygsläckningsverksamheten på ett effektivt och säkert sätt. Räddningsinstitutets kurs är avsedd för befälet vid räddningsverken och för släckningspiloter.

Ytterligare information:
Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 400, kimmo.kohvakka@govsec.fi
Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 227, pekka.tiainen@govsec.fi 
Petronella Norell, chef för enheten för nationella insatser och civilskydd, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tfn +4670 2100 677, petronella.norell@msb.se 
Matti Honkanen, överlärare, Räddningsinstitutet, tfn 0295 453 459, matti.honkanen@pelastusopisto.fi 

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.1.2023 13:42
Pressmeddelande
inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 17.1.2023 12:31
En räddare på jobbet. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.1.2023 9:14