Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Julgran.

Pressmeddelande om ändringar vid årsskiftet

Lag- och förordningsändringar som gäller polisen, migration och gränsbevakning träder i kraft i början av 2021. Detta pressmeddelande innehåller de viktigaste ändringarna.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.12.2020 15:26
Drone.

Inrikesministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att förenhetliga anvisningarna om användning av obemannade luftfartyg i myndighetsverksamheten

Inrikesministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda samarbetet mellan räddningsväsendet, polisen och Gränsbevakningsväsendet när det gäller användningen av obemannade luftfartyg. Arbetsgruppens mål är att förenhetliga de sektorspecifika anvisningarna om obemannade luftfartyg samt att intensifiera samarbetet mellan myndigheterna.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.12.2020 13:00
Räddare och telefon.

Ibruktagandet av en bredbandig tjänst för myndighetskommunikation säkerställs i säkerhetskritiska objekt

Räddningslagen uppdateras i fråga om bestämmelserna om myndighetsnätets tillgänglighet. Syftet med propositionen är att i säkerhetskritiska objekt säkerställa tillgängligheten i fråga om en bredbandig tjänst för myndighetskommunikation. Den 17 december lämnade statsrådet en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 17.12.2020 14:09
Tjänstetecknen och identitetskorten för säkerhetsmyndigheterna.

Myndigheternas tjänstetecken och identitetskort beaktar nationalspråkens likvärdighet

Tjänstetecknen och identitetskorten för säkerhetsmyndigheterna inom inrikesministeriets och finansministeriets förvaltningsområden uppdateras från och med den 1 januari 2021. I polisens, Gränsbevakningsväsendets, räddningsmyndigheternas och Tullens nya kort beaktas den jämlika behandling av nationalspråken som tryggas i grundlagen och språklagen.
Pressmeddelande finansministerietinrikesministeriet Räddningsväsendet, 17.12.2020 10:27

Senaste Nytt

Två brandbilar utanför en räddningsstation. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 20.1.2023 16:50
Borgå räddningsstation utifrån. Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 29.12.2022 16:20
nyårsraketer på himlen. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 29.12.2022 11:55
en bukett röda rosor Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 2.12.2022 13:18