Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Finland skickar experthjälp inom internationell räddningsverksamhet till Moldavien

Inrikesministeriet har beslutat sända tre experter till Moldavien för att hjälpa till med samordningen av det humanitära bistånd som människor som flyr från Ukraina behöver. Experterna reste från Finland på fredag morgon.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 4.3.2022 10:33

Finland sände materialhjälp till Moldavien för inkvartering av flyktingar från Ukraina

Finland har sänt bland annat nödinkvartering för 5 000 personer och ett fältkök för att hjälpa människor som flytt till Moldavien från Ukraina.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.3.2022 16:15

Användningen av obemannade luftfartyg vid de myndigheter som ansvarar för den inre säkerheten förenhetligas

Den 1 mars 2022 publicerades det en rapport om myndigheternas UAS-verksamhet, det vill säga verksamhet med obemannade luftfartyg. Enligt rapporten har användningen av obemannade luftfartyg för räddningsväsendets, polisens och gränsbevakningsväsendets lagstadgade uppdrag ökat under de senaste tio åren.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 1.3.2022 13:03

Räddningsväsendets strategiska mål stöder strategiarbetet inom välfärdsområdena

De strategiska målen inbegriper mål för välfärdsområdenas räddningsväsende, nationellt betydande mål för reformen och utvecklingen av tjänsterna samt riktlinjer för utvecklingen av lagstiftningen och prestationsförmågan.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2022 14:45