Gå till aktuellt

Finland skickade läkemedel och medicinsk utrustning till Ukraina

inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2022 14.23
Pressmeddelande

Finland skickade materiellt bistånd i form av läkemedel och medicinsk utrustning till Ukraina den 16 maj. Biståndet lämnades genom Europeiska unionens civilskyddsmekanism (European Union Civil Protection Mechanism). Enligt Europeiska kommissionen behövs det i Ukraina för närvarande mest bland annat läkemedel, bränsle, reservkraftaggregat och vattenreningstabletter.

Under de senaste veckorna har Finland flera gånger skickat materiellt bistånd till Ukraina och dess närområden. Dessutom har experter skickats till Polen och Slovakien för att stödja samordningen av det bistånd som ges genom EU:s civilskyddsmekanism. Centret för samordning av katastrofberedskap (Emergency Response Coordination Centre) samordnar biståndet som ges till Ukraina och dess närområden genom civilskyddsmekanismen.

Ytterligare information:
frågor om läkemedlen: jouren för THL:s kommunikation, tfn 029 524 6161, info(at)thl.fi (vardagar kl. 9–16)
Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 227

Det senaste

Kimmo Kohvakka. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.9.2023 14:32
Inrikesminister Mari Rantanen framför Berghälls räddningsstation. Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Pressmeddelande
Henkilö tarkastaa rekassa olevaa materiaalia. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.8.2023 10:00