Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Det föreslås att ansvaret för brandvarnare överförs från den boende till byggnadens ägare

Syftet med ändringarna i skyldigheten att skaffa brandvarnare och hålla dem i skick är att regleringen ska vara tydlig och att skyldigheterna ska fullgöras bättre än för närvarande.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.9.2022 15:30

För inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås en betydande anslagsökning för 2023

I budgeten för 2023 föreslår regeringen sammanlagt cirka 2,274 miljarder euro till inrikesministeriets förvaltningsområde. Det är cirka 689 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2022. Bakgrunden till höjningen är i synnerhet vårens rambeslut om betydande ökade satsningar på den inre säkerheten och beredskapen till följd av Rysslands invasion.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.9.2022 18:35

Regeringen föreslår att lagstiftningen om nödcentraler uppdateras i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning

Regeringen föreslår ändringar i lagstiftningen om nödcentraler. Genom ändringarna uppdateras bestämmelserna om behandling av personuppgifter i nödcentralsverksamheten så att de motsvarar kraven i EU:s dataskyddslagstiftning.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.9.2022 18:35

Finland skickade experthjälp inom internationell räddningsverksamhet till Pakistan

Finland skickade en expert inom internationell räddningsverksamhet till Pakistan för att bistå vid samordningen av humanitärt bistånd i samband med översvämningarna orsakade av monsunregnen. Experten avreste från Finland tisdagen den 6 september.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 6.9.2022 11:38