Tillbaka

Ny delegation tillsatt för att styra och utveckla räddningsväsendet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2022 13.55
Pressmeddelande

Regeringen tillsatte en delegation för räddningsväsendet i anslutning till inrikesministeriet i enlighet med lagen om ordnande av räddningsväsendet. Delegationen består av representanter för inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, välfärdsområdena och Helsingfors stad. Delegationens första uppdrag är att behandla riksomfattande målsättningar för räddningsväsendet.

I fortsättningen ska delegationen

•    behandla bland annat utvecklingsbehov som gäller lagstiftningen om räddningsväsendet
•    följa upp och utvärdera utvecklingen i fråga om ordnandet av räddningsväsendet inom välfärdsområdena
•    lägga fram förslag till nationella mål för räddningsväsendet
•    behandla inrikesministeriets initiativ som gäller räddningsväsendet och välfärdsområdenas utlåtanden om dem
•    främja de strategiska målen för räddningsväsendets informationshantering
•    behandla andra principiellt viktiga statliga åtgärder som gäller räddningsväsendet
•    främja räddningsväsendets samarbete på riksnivå och regionalt.

Delegationens första mandatperiod är 3.10.2022–31.5.2025. I fortsättningen är mandatperioden fyra år. Tillsättandet av en delegation för räddningsväsendet är en del av reformen som gäller välfärdsområdena. 

Mer information:

Tanja Ulvinen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 696, tanja.ulvinen@govsec.fi 
Janne Koivukoski, räddningsråd, tfn 0295 488 420, janne.koivukoski@govsec.fi 

Korrigerat 29.9 kl. 18.14: Regeringen lade inte fram förslag om tillsättande av delegationen till riksdagen, utan tillsatte delegationen. Texten har omarbetats i enlighet med detta.

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00