Tillbaka

Minister Mikkonen träffade de baltiska ländernas inrikesministrar och Polens statssekreterare i Helsingfors

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2022 15.36 | Publicerad på svenska 6.10.2022 kl. 16.24
Pressmeddelande

Inrikesminister Krista Mikkonen träffade de baltiska ländernas inrikesministrar Lauri Läänemets (Estland), Kristaps Eklons (Lettland), Agnė Bilotaitė (Litauen) och Polens statssekreterare Bartosz Grodecki i Helsingfors den 5–6 oktober. På agendan stod civil beredskap och annan beredskap samt den kritiska infrastrukturen och skyddet av den.

Den 6 oktober besökte ministrarna Havshagens skyddsrum och diskuterade den civila beredskapen och annan beredskap i länderna.

- Europas säkerhetspolitiska miljö har försämrats. Beredskapen inför hot förutsätter ett gott nationellt men också internationellt samarbete. Ett bra exempel på ett sådant internationellt samarbete är vårt möte i dag. Utmaningarna är omfattande och vår beredskap måste vara lika omfattande. Utöver den militära beredskapen måste vi stärka den civila beredskapen, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Den civila beredskapen omfattar flera olika delområden, till exempel räddningsväsendet, skyddsrummen, den kritiska infrastrukturen och försörjningsberedskapen. Det internationella civila biståndet till bland annat Ukraina samordnas genom EU:s civilskyddsmekanism.

De två senaste åren har visat att EU-ländernas gemensamma resiliens måste stärkas ytterligare. Samhällens resiliens är viktigare än någonsin när den säkerhetspolitiska miljön förändras.

Ökade risker och hot i fråga om den kritiska infrastrukturens sårbarhet

Med kritisk infrastruktur avses samhällets vitala strukturer, tjänster och funktioner. De nationellt kritiska systemen och tjänsterna är i dag allt oftare gränsöverskridande, beroende av varandra och produceras av den privata sektorn.

Riskerna och hoten i fråga om den kritiska infrastrukturens sårbarhet har mångdubblats efter Rysslands olagliga invasion av Ukraina i februari. Läckaget från Nord Stream-gasledningarna på Östersjön, som upptäcktes i slutet av september, är ett exempel på detta.

Inrikesministeriet kommer att inom den närmaste framtiden inleda ett lagstiftningsprojekt för att stärka den kritiska infrastrukturens resiliens och för att förbättra olika aktörers motståndskraft mot störningar samt kontinuitetskontrollen. På så sätt bidrar projektet till att stärka Finlands nationella säkerhet. Tillsättandet av projektet fastställdes i statsrådets redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön.

Ytterligare information:
Mikko Jalo, minister Mikkonens specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, mikko.jalo@gov.fi
Jussi Korhonen, direktör, civil beredskap, tfn 0295 488 289, jussi.korhonen@govsec.fi (civil beredskap och annan beredskap)
Eero Kytömaa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 280, eero.kytomaa@govsec.fi (kritisk infrastruktur och skyddet av den)

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.11.2023 13:51
Två män vid datorn i lagerhallen. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 17.11.2023 13:40
Lentorahtin lastaus käynnissä. Pressmeddelande
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THLinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 9.11.2023 8:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 8.11.2023 8:43
äldre konstapeln Anssi Kinnunen och äldre kriminalkonstapeln Sami Kaskismaa från polisen och produktionsledare Henri Rahm från Valtra Oy Ab. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 7.11.2023 11:04