Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Finland skickar fordon och materiel inom räddningsväsendet till Ukraina

Fredagen den 17 februari skickar Finland släckningsbilar, en ambulans och en tankbil samt utrustning som behövs i räddningsverksamheten till Ukraina. Mellersta Nylands räddningsverk och Birkalands räddningsverk har donerat materielen. Biståndet skickas till Ukraina via EU:s civilskyddsmekanism.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 17.2.2023 8:30

Nationell strategi för bekämpning av miljöskador syftar till att styra beredskapen inför nuvarande och kommande hot 

Statsrådet har fattat ett principbeslut om en nationell strategi för bekämpning av miljöskador 2035. Strategins huvudsakliga syfte är att styra myndigheternas beredskap inför nuvarande och kommande hot om miljöskador. Inrikesministeriet leder, styr och övervakar bekämpningen av oljeskador och fartygskemikalieolyckor.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 16.2.2023 14:55

Inrikesminister Mikkonen förlänade 15 brandkors och två brandkors med särskild erkänsla

Brandkorset delas ut till personer som har utmärkt sig inom släcknings- och räddningsarbetet samt för förtjänstfull tjänstgöring inom brandkåren eller i annat brandskyddsarbete. Brandkorset kan också tilldelas en person som genom sin sakkunskap eller på något annat sätt effektivt har bistått vid brandskyddsarbetet. 
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.2.2023 14:05

Nationell riskbedömning kartlägger eventuella risker och stöder beredskapen

Inrikesministeriet har publicerat en uppdaterad version av den nationella riskbedömningen. Den föregående riskbedömningen publicerades 2018. Därefter har det skett flera förändringar i Finlands omvärld. Målet för den nationella riskbedömningen är att förutse händelser som plötsligt kan drabba Finland, som påverkar samhällets vitala funktioner och som kräver att myndigheterna agerar på ett sätt som avviker från det normala eller att de ber om hjälp från andra länder. 
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.2.2023 14:30