Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Ny delegation tillsatt för att styra och utveckla räddningsväsendet

Delegationen består av representanter för inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, välfärdsområdena och Helsingfors stad. Delegationens första uppdrag är att behandla riksomfattande målsättningar för räddningsväsendet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 29.9.2022 13:55

Det föreslås att ansvaret för brandvarnare överförs från den boende till byggnadens ägare

Syftet med ändringarna i skyldigheten att skaffa brandvarnare och hålla dem i skick är att regleringen ska vara tydlig och att skyldigheterna ska fullgöras bättre än för närvarande.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.9.2022 15:30

För inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås en betydande anslagsökning för 2023

I budgeten för 2023 föreslår regeringen sammanlagt cirka 2,274 miljarder euro till inrikesministeriets förvaltningsområde. Det är cirka 689 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2022. Bakgrunden till höjningen är i synnerhet vårens rambeslut om betydande ökade satsningar på den inre säkerheten och beredskapen till följd av Rysslands invasion.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.9.2022 18:35

Regeringen föreslår att lagstiftningen om nödcentraler uppdateras i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning

Regeringen föreslår ändringar i lagstiftningen om nödcentraler. Genom ändringarna uppdateras bestämmelserna om behandling av personuppgifter i nödcentralsverksamheten så att de motsvarar kraven i EU:s dataskyddslagstiftning.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.9.2022 18:35

Senaste Nytt

Tre män skar av en slang. Pressmeddelande
Helsinki Räddningsväsendet, 21.11.2023 12:35
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 24.11.2023 10:14
Pressmeddelande Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 20.11.2023 10:11
Pressmeddelande Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 14.11.2023 9:48
Pressmeddelande Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 25.9.2023 10:16