Tillbaka

Finland skickar fordon och materiel inom räddningsväsendet till Ukraina

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2023 8.30 | Publicerad på svenska 17.2.2023 kl. 15.01
Pressmeddelande
Kuva: Euroopan unioni

Fredagen den 17 februari skickar Finland släckningsbilar, en ambulans och en tankbil samt utrustning som behövs i räddningsverksamheten till Ukraina. Mellersta Nylands räddningsverk och Birkalands räddningsverk har donerat materielen. Biståndet skickas till Ukraina via EU:s civilskyddsmekanism.

Fredagens försändelse från Finland till Ukraina innehåller en ambulans, en tankbil och en släckningsbil donerade av Mellersta Nylands räddningsverk och två släckningsbilar som Birkalands räddningsverk donerat. De fordon som doneras användes inte längre aktivt men de är funktionsdugliga och har underhållits.

− Mitt i kriget har räddningsväsendet en viktig uppgift när det gäller att skydda civilbefolkningen. Räddningspersonalen arbetar under svåra förhållanden i Ukraina och behöver fungerande materiel. Finland har skickat utrustning inom räddningsväsendet och annat civilt materialbistånd till Ukraina sedan början av kriget. Jag vill tacka alla som gjort donationer, och jag hoppas att finländarnas vilja att hjälpa kommer att förbli stark, säger inrikesminister Krista Mikkonen

Utöver fordon skickas till exempel brandklädsel, aggregat, skumredskap, slangar och annan räddningsutrustning till Ukraina.

Hjälpbehovet är fortfarande stort i Ukraina

Finland har stött Ukraina i form av civilt materialbistånd sedan mars 2022. Tidigare har Finland skickat bland annat nödinkvartering, läkemedel, sjukvårdsartiklar, materiel inom räddningsväsendet och utrustning inom energisektorn till Ukraina. Flera räddningsverk och avtalsbrandkårer runt om i Finland har donerat materiel och utrustning inom räddningsväsendet som under året skickats till Ukraina.

Inrikesministeriet samordnar lämnandet av Finlands civila materialbistånd till Ukraina via EU:s civilskyddsmekanism (European Union Civil Protection Mechanism), som Europeiska kommissionen ansvarar för. För närvarande bereds flera donationer. 

Finlands civila materialbistånd består till stora delar av donationer från företag och aktörer inom den offentliga förvaltningen. Det effektivaste sättet för privatpersoner att hjälpa är att donera pengar till biståndsorganisationer.

Ytterligare information:
Heikki Honkanen, specialplanerare, inrikesministeriet, tfn 0295 488 565, heikki.honkanen@govsec.fi 
Mikko Jalo, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, mikko.jalo@gov.fi
Teemu Göös, brandchef, Mellersta Nylands räddningsverk, teemu.goos@vakehyva.fi, tfn 040 544 2767
Matti Isotalo, räddningschef, Birkalands räddningsverk, tfn 0400 200 088

Det senaste