Tillbaka

Finland skickade ytterligare materiellt bistånd till Turkiet och Syrien

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2023 7.57 | Publicerad på svenska 28.2.2023 kl. 15.48
Pressmeddelande
Kuva: Euroopan unioni

Under veckoslutet och måndagen skickade Finland ytterligare materiellt bistånd till jordbävningsområdena i Turkiet. En del av biståndet skickas vidare från Turkiet till Syrien. Behovet av materiellt bistånd, till exempel nödinkvartering och uppvärmning, är fortfarande stort i området.

Leveranserna innehöll bland annat tält, filtar, värmeaggregat och torrskaffning, som det finns ett akut behov av i jordbävningsområdet. Det materiella biståndet har beretts i ett nära samarbete med Försvarsmakten och Försörjningsberedskapscentralen.

Behovet av hjälp är fortfarande stort i jordbävningsområdet eftersom många människor har förlorat sitt hem eller inte kan återvända till sina hem av rädsla för nya jordbävningar. Totalt över 50 000 människor har omkommit i Turkiet och Syrien. Uppskattningarna av antalet nödställda människor varierar mycket.

– Finland skickade experthjälp och nödinkvartering till området snabbt efter jordbävningarna. Miljontals människor måste klara sig under svåra förhållanden, och därför finns det ett stort behov av ytterligare hjälp. Det gäller bland annat nödinkvartering, uppvärmning och mat, som Finland nu sänt till området, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Finland har tidigare skickat expert- och materialhjälp till jordbävningsområdet

Biståndet lämnas genom Europeiska unionens civilskyddsmekanism (Union Civil Protection Mechanism). Genom civilskyddsmekanismen kan vilket land som helst begära bistånd om landet drabbas av en kris som det inte klarar av ensamt. Försvarsmaktens logistikverk svarade för att ordna transporterna av det materiella biståndet.

Genast efter de första förödande jordbävningarna skickade Finland experthjälp och kapacitet för nödinkvartering för cirka 3 000 människor till Turkiet. Dessutom har utrikesministeriet svarat på Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens (IFRC) vädjan om humanitär nödhjälp och donerat en miljon euro till Turkiet och Syrien. Utrikesministeriet stöder också årligen Finlands Röda Kors för att organisationen ska ha beredskap att snabbt reagera på begäran som gäller katastrofområden.

Ytterligare information:
Pauliina Eskola, direktör för internationella frågor, räddningsavdelningen, tfn 0295 488 263, pauliina.eskola@gov.fi 
Mikko Jalo, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, mikko.jalo@gov.fi
Maria Katajisto, beredskapsexpert, Försörjningsberedskapscentralen, tfn 0295 051 036, maria.katajisto@nesa.fi 

Det senaste