Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Finland skickar materialhjälp inom räddningsväsendet till Litauen

Inrikesministeriet har beslutat skicka materialhjälp till Litauen via Europeiska unionens civilskyddsmekanism. Litauen har begärt internationellt bistånd hos EU:s civilskyddsmekanism, där också Finland är medlem.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 20.7.2021 10:46
Räddare i tunneln.

Användningen av en bredbandig tjänst för myndighetskommunikation säkerställs i säkerhetskritiska objekt

Räddningsmyndigheten kan i fortsättningen förelägga ägare till bland annat stora köpcentra och sjukhus att skaffa och upprätthålla anordningar som säkerställer tillgängligheten i fråga om en bredbandig tjänst för myndighetskommunikation. Republikens president stadfäste lagändringen den 15 juli. Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2021.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.7.2021 14:46

Finland skickar materialhjälp till Namibia för hantering av det svåra coronaläget

Finland skickar munskydd, visir, skyddsrockar och provtagningsstickor till Namibia för hantering av coronaläget. Materialhjälpen sänds via Europeiska unionens civilskyddsmekanism.
Pressmeddelande inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministerietutrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.6.2021 14:02

Ordnandet av räddningsväsendet överförs till de nya välfärdsområdena

Riksdagen godkände regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet den 23 juni. Välfärdsområdena bildas så snart som möjligt efter det att lagarna har antagits och stadfästs. Lagarna träder i kraft stegvis så att den första delen träder i kraft den 1 juli 2021 och de sista delarna den 1 januari 2023.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.6.2021 14:18

Senaste Nytt

Brandmän släcker en väldig markbrand. Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 30.6.2022 12:26
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 28.6.2022 16:46
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 16.6.2022 14:54