Tillbaka

Sjutton personer tilldelades livräddningsmedalj

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 14.4.2023 12.19
Pressmeddelande

Republikens president förlänade 17 personer livräddningsmedalj den 14 april 2023. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.

Medaljmottagarna är (motivering inom parentes):

•    Paju Ari (räddning ur isvak)
•    Lappalainen Jukka (räddning ur isvak)
•    Pussinen Meeri (återupplivning)
•    Klasila Pauli (räddning från kolmonoxidförgiftning)
•    Malmstedt Lauri (räddning på järnvägsspår)
•    Liukkonen Ville-Valtteri (räddning ur isvak)
•    Damén Ove (räddning ur isvak)
•    Lahti Topi (räddning från brand)
•    Malinen Martti (räddning ur vatten)
•    Piiroinen Harri (räddning från misshandel)
•    Halonen Jorma (räddning ur isvak)
•    Tiiva Heikki (räddning ur isvak)
•    Rönkkö Reino (räddning ur isvak)
•    Eriksson Sami (räddning ur vatten)
•    Eriksson Heli (räddning ur vatten)
•    Eriksson Joona (räddning ur vatten)
•    Eriksson Kasper (räddning ur vatten)

Livräddningsmedaljnämnden behandlade sammanlagt 85 förslag och förordade 17 av dem.

Ytterligare information:
Eero Nyman, räddningsöverinspektör, livräddningsmedaljnämndens sekreterare, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 0295 016 773, fornamn.efternamn@avi.fi

Det senaste