Tillbaka

Ansökningstiderna för direktörstjänster vid inrikesministeriet gick ut

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 26.4.2023 16.41 | Publicerad på svenska 26.4.2023 kl. 17.18
Pressmeddelande

Ansökningstiderna för de utlysta direktörstjänsterna vid inrikesministeriet löpte ut i dag. Tjänsten som räddningsöverdirektör söktes av åtta personer, tjänsten som avdelningschef vid polisavdelningen av åtta personer och tjänsten som kommunikationsdirektör av tjugo personer.

Räddningsöverdirektören, avdelningschefen vid polisavdelningen och kommunikationsdirektören utnämns av statsrådets allmänna sammanträde.

Räddningsöverdirektören är avdelningschef vid räddningsavdelningen och leder avdelningens verksamhet. Räddningsöverdirektören leder beredningen av författningar som gäller räddningsbranschen samt svarar för att styrningen av myndigheterna inom förvaltningsområdet och räddningsväsendet sköts effektivt och resultatrikt. Räddningsöverdirektören svarar också för det internationella samarbetet inom räddningsväsendet och för den allmänna utvecklingen av verksamhetsområdet. Tjänsten tillsätts den 1 november 2023 för en tid på högst fem år.

Följande personer sökte tjänsten som räddningsöverdirektör:

 • Johanna Ahola, byggnadsingenjör (högre YH)
 • Taisto Hakala, diplomingenjör
 • Kimmo Kohvakka, magister i militärvetenskaper
 • Tomi Lounema, diplomingenjör
 • Jari Partanen, ekonomie magister
 • Mervi Parviainen, förvaltningsdoktor
 • Vesa-Pekka Tervo, filosofie magister

Dessutom fanns det en sökande som inte ville ha sitt namn offentliggjort.

Avdelningschefen vid polisavdelningen har till uppgift att leda och utveckla verksamheten vid polisavdelningen på ett sådant sätt att avdelningens uppgifter sköts med gott resultat, ändamålsenligt och effektivt. I avdelningschefens uppgifter ingår också att allmänt utveckla verksamhetsområdet och sörja för de allmänna verksamhetsförutsättningarna samt att samarbeta nationellt och internationellt med relevanta aktörer. Tjänsten tillsätts den 1 september 2023 för en tid på högst fem år.

Följande personer sökte tjänsten som avdelningschef vid polisavdelningen:

 • Katri Bergendahl-Hannuksela, förvaltningsmagister
 • Tero Liinanki, merkonom
 • Jari Partanen, ekonomie magister
 • Harri Taivassalo, ingenjör (högre YH)
 • Ulla K. Ukkola, filosofie magister
 • Tomi Vuori, juris kandidat
 • Dessutom fanns det två sökande som inte ville ha sina namn offentliggjorda.

Kommunikationsdirektören är chef för ministeriets kommunikationsenhet. Kommunikationsdirektören har till uppgift att leda och utveckla inrikesministeriets kommunikation och svara för den strategiska planeringen av kommunikationen. Dessutom ansvarar kommunikationsdirektören för utvecklingen av koncernkommunikationen inom ministeriets förvaltningsområde. Tjänsten tillsätts den 10 september 2023 för en tid på högst fem år.

Följande personer sökte tjänsten som kommunikationsdirektör:

 • Petteri Alanko, ekonomie magister
 • Jukka Andersson, konstruktionsteknik (YH)
 • Nina Broström, Master of Arts, politices magister
 • Antti Grönlund, filosofie magister
 • Jukka Hankamäki, filosofie doktor, politices doktor
 • Klaus Hartikainen, politices magister
 • Heidi Hirvonen, tradenom
 • Eriikka Koistinen, politices magister
 • Inka Koskenvuo, magister i samhällsvetenskaper
 • Riina Law, filosofie magister
 • Jari Partanen, ekonomie magister
 • Tomi Pokki, merkonom
 • Nina Sirén
 • Miia Välikorpi, filosofie magister

Dessutom fanns det sex sökande som inte ville ha sina namn offentliggjorda.

Ytterligare information:
Kirsi Pimiä, kanslichef, tfn 0295 418 803, inrikesministeriet

Det senaste