Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Räddningsväsendet ska bli effektivare i hela landet

Inom projektet för räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och grunderna för planeringen, som genomfördes 2020–2021, producerades en stor mängd utredningar still stöd för räddningsväsendets utveckling. Elva rapporter publicerades den 9 februari 2022. Från och med våren 2022 ska projektets resultat utnyttjas för att utveckla räddningsväsendet i hela landet.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.5.2022 10:45

En forskningsgrupp har valts för att utreda nuläget och utvecklingsbehoven i fråga om den civila beredskapen i Finland

Målet för projektet Civil beredskap tillsammans: från globala hot och möjligheter till gemensam beredskap är att skapa en helhetsbild av den civila beredskapens nuläge i Finland och att urskilja dess utvecklingsbehov och möjligheter i en komplicerad, internationell verksamhetsmiljö.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.5.2022 12:12

Räddningsväsendets arbete för jämställdhet och likabehandling fortsätter under styrning av en nationell arbetsgrupp

Inrikesministeriet tillsatte en ny arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling för tiden 2.5.2022–20.4.2026. Arbetsgruppens främsta uppgift är att följa upp och främja genomförandet av handlingsplanen för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen. Arbetsgruppen rapporterar utifrån sina iakttagelser hur åtgärderna framskrider.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 10.5.2022 9:06

Förslag till riksomfattande strategiska mål för räddningsväsendet skickades på remiss

Inrikesministeriet har sänt ett utkast till förslag om de riksomfattande strategiska målen för ordnandet av räddningsväsendet på remiss. I det aktuella förslaget föreslås nio riksomfattande mål för räddningsväsendet för 2023–2026.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 9.5.2022 9:45

Senaste Nytt

Två brandbilar utanför en räddningsstation. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 20.1.2023 16:50
Borgå räddningsstation utifrån. Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 29.12.2022 16:20
nyårsraketer på himlen. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 29.12.2022 11:55
en bukett röda rosor Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 2.12.2022 13:18