Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Tre orsaker till varför det lönar sig för ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige att intressera sig för välfärdsområdenas räddningsväsende

Inrikesministeriets räddningsavdelning har sammanställt ett informationspaket om räddningsväsendet i välfärdsområdena för kandidaterna i välfärdsområdesvalet.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.1.2022 17:02

Pressmeddelande om ändringar vid årsskiftet

Lag- och förordningsändringar träder i kraft i början av 2022. Detta pressmeddelande innehåller de viktigaste ändringarna.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.12.2021 13:49
kolikot pinossa.

Räddningsinstitutets och Nödcentralverkets avgifter ändras 2022

Inrikesministeriet har utfärdat förordningarna om Räddningsinstitutets och Nödcentralverkets avgiftsbelagda prestationer. Förordningarna träder i kraft den 1 januari 2022.
Pressmeddelande Räddningsinstitutetinrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.12.2021 12:49

Olycksutredningen om den byggnadsbrand i Kerimäki där en avtalsbrandman skadade sig är klar

I Kerimäki inträffade den 1 maj 2021 en byggnadsbrand, där en avtalsbrandman som deltog i släckningsarbetena skadades. Till följd av olyckan beslutade inrikesministeriet att i enlighet med räddningslagen tillsätta en undersökningskommission med uppgift att utreda händelseförloppet och ge rekommendationer för att motsvarande olyckor ska kunna undvikas. En motsvarande undersökning gjordes senast 2006.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.12.2021 10:30

Senaste Nytt

Brandmän släcker en väldig markbrand. Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 30.6.2022 12:26
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 28.6.2022 16:46
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 16.6.2022 14:54