Tillbaka

Använd eldstäder på rätt sätt – undvik "sotbrand"

Utgivningsdatum 28.2.2024 14.04 | Publicerad på svenska 29.2.2024 kl. 9.13
Pressmeddelande

I Västra Nyland har det under början av året förekommit ovanligt många "sotbränder", det vill säga bränder som har uppstått i skorstenarna till eldstäder. Det bästa sättet att undvika dem är att se till att skorstenen sotas regelbundet.

Skorstenarna och rökkanalerna i byggnader som används som permanent bostad måste sotas minst en gång om året, och i fritidsbostäder minst vart tredje år. Om en eldstad används mycket kan det vara nödvändigt att sota även oftare än så.

Använd eldstäder på rätt sätt

Bränn endast torrt och högklassigt trä – inte sopor såsom mjölkförpackningar, plast eller exempelvis målat trä. Använd eldstaden enligt dess bruksanvisning och bränn rätt mängd trä åt gången. Bränn inte med för svagt drag eftersom tillräcklig förbränningsluft säkrar en renare förbränning.

Tänd vedsatsen i eldstaden från ovan, även detta främjar ren förbränning och minskar sotbildning. Att bränna fuktigt trä ökar också sotbildningen i skorstenarna och eldstäderna. Sotaren kan ge dig tips om korrekt användning av eldstaden.

Hur känner man igen en sotbrand?

Tecken på en sotbrand är till exempel lågor från skorstenen, svart rök och gnistor från skorstenen, ovanligt kraftigt drag eller ett avvikande ljud i skorstenen, och rökutveckling även om elden i eldstaden har slocknat och värmen i skorstenen ökar på ett avvikande sätt.

Det är svårt att själv släcka en sotbrand, och att till exempel hälla vatten i skorstenen kan bara förvärra situationen. Spjällen bör hållas öppna eftersom en stockad rökkanal orsakar en betydande temperaturökning, vilket i sin tur kan leda till att skorstenen antänder omgivande brännbara material till exempel vid genomföringen i mellanbottnen eller översta bjälklaget.

Om du upptäcker tecken på en sotbrand, ring 112 och följ situationen tills räddningsverket anländer.
 

Länsi-Uusimaa

Det senaste