Hoppa till innehåll

Vi bereder och förbereder oss, förutom för störningar och undantagstillstånd i normala förhållanden, även för undantagsförhållanden som i värsta fall kan bero på militära aktioner mot vårt land.

Vid störningar och undantagstillstånd höjer vi vår beredskap och förbereder oss för att trygga våra kritiska funktioner samt för att prioritera vår verksamhet. För att skydda befolkningen och infrastrukturen samt trygga viktiga funktioner är det nödvändigt med förmåga till effektiv räddningsverksamhet och funktioner som stöder verksamheten.

Tryggandet av kontinuiteten i räddningsverkets verksamhet är en strategisk och operativ verksamhet, vars syfte är att sköta den egna serviceproduktionen, våra lagstadgade uppgifter, på ett så störningsfritt sätt som möjligt, så att samhällets funktionsförmåga kan säkerställas även vid störningar och undantagstillstånd.