Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Förslagen till ändringar i räddningslagen skickades ut på remiss

Inrikesministeriet har sänt på remiss ett paket för reform av räddningslagen. Ändringarna är uppdelade i två delar. Avsikten är att överföringen av uppgifterna inom bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor från miljöministeriet till inrikesministeriet och de ändringar som gäller inrättandet av skyddsrum och utbildningen för avtalsbrandkårer ska träda i kraft från ingången av 2019. De ändringar som görs på grund av landskapsreformen avses träda i kraft vid ingången av 2020, när räddningsväsendets uppgifter överförs till landskapen.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 2.11.2017 14:53

Brandskyddsfondens pris för utveckling av ett miljövänligt flamskyddsmedel

Brandskyddsfondens innovationspris 2017 gick till en forskargrupp vid institutionen för kemiteknik vid Åbo Akademi. Till gruppen hör professor Carl-Eric Wilén, doktorand Teija Tirri och projektforskare Melanie Aubert. Arbetsgruppen fick innovationspriset för förtjänstfull utveckling av ett nytt miljövänligt flamskyddsmedel.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 11.10.2017 9:00

Minister Risikko: Säkerheten kräver ett långsiktigt säkerställande av resurser

En långsiktig utveckling av den inre säkerheten förutsätter att också beslut om säkerhetsmyndigheternas resurser fattas på längre sikt och inte alltid för ett år åt gången, konstaterade inrikesminister Paula Risikko i samband med att strategin för den inre säkerheten Ett bra liv – en trygg vardag presenterades i Helsingfors. Statsrådet godkände ett principbeslut om strategin för den inre säkerheten den 5 oktober.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 5.10.2017 13:42

Strategin för den inre säkerheten bygger upp världens tryggaste land

Strategin för den inre säkerheten Ett bra liv – en trygg vardag är en färdplan med hjälp av vilken Finland i enlighet med regeringsprogrammets vision blir världens tryggaste land. Inre säkerhet innebär att människor i Finland kan åtnjuta de rättigheter och friheter som samhället erbjuder utan rädsla eller otrygghet som beror på brottslighet, störningar, olyckor eller andra tråkiga nationella eller internationella fenomen. Statsrådet godkände ett principbeslut om strategin för den inre säkerheten den 5 oktober.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 5.10.2017 13:18