Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Sotningen öppnas upp för konkurrens i hela landet

I fortsättningen ska sotning vara fritt konkurrensutsatt företagsverksamhet i hela landet, och byggnadens ägare eller innehavare beställer tjänsten av den företagare som han eller hon önskar. Räddningsverken ska inte längre ha skyldighet att sörja för ordnandet av sotningstjänster inom sitt område. Regeringen lämnade en proposition om omarbetningen av sotningsbestämmelserna till riksdagen den 9 maj.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 9.5.2018 13:42

Landskapsreformen förenhetligar beredskapsstrukturerna

En överraskande situation som sätter samhällsstrukturerna och beredskapen på prov kan uppstå när som helst. Försörjningsberedskap och tryggande av verksamhetens kontinuitet i störnings- och undantagssituationer är de viktigaste uppgifterna för beredskapsplaneringen. I landskapsreformen betonas samordningen av beredskapens verksamhetsmodeller och flexibiliteten i säkerhetsaktörernas strukturer.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 7.5.2018 8:00

Inrikesministeriet och Finlands Röda Kors stärkte sitt beredskapssamarbete

Inrikesministeriet och Finlands Röda Kors stärkte sitt redan från förut nära samarbete genom att underteckna ett samarbetsprotokoll den 26 april. Protokollet gäller beredskapssamarbetet mellan inrikesministeriet och Finlands Röda Kors.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 26.4.2018 10:04

Rambeslutet tryggar polisens verksamhet 2019

Som är en del av planen för de offentliga finanserna beslutade regeringen i samband med sina ramförhandlingar om resurserna inom inrikesministeriets förvaltningsområde för 2019–2022. Verksamheten hos de myndigheter som ansvarar för den inre säkerheten tryggas genom måttliga tillägg till i synnerhet polisens och Gränsbevakningsväsendets resurser. Polisens anslag ökas med ca 18 miljoner euro för 2019 och med ca 16,4 miljoner euro under de följande åren.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 11.4.2018 20:45

Senaste Nytt

Brandmän släcker en väldig markbrand. Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 30.6.2022 12:26
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 28.6.2022 16:46
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 16.6.2022 14:54