Gå till aktuellt

Myndigheternas tjänstetecken och identitetskort beaktar nationalspråkens likvärdighet

finansministerietinrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2020 10.27
Pressmeddelande 160/2020
Tjänstetecknen och identitetskorten för säkerhetsmyndigheterna.

Tjänstetecknen och identitetskorten för säkerhetsmyndigheterna inom inrikesministeriets och finansministeriets förvaltningsområden uppdateras från och med den 1 januari 2021. I polisens, Gränsbevakningsväsendets, räddningsmyndigheternas och Tullens nya kort beaktas den jämlika behandling av nationalspråken som tryggas i grundlagen och språklagen.

De tjänstetecken och identitetskort som används av säkerhetsmyndigheterna inom inrikesministeriets och finansministeriets förvaltningsområden reviderades 2018. Då fick korten en ny enhetlig utformning och nya enhetliga säkerhetsdetaljer. Enligt riksdagens justitieombudsmans riktlinje (EOAK/6446/2018) uppfyller de tjänstetecken och identitetskort som 2018 togs i bruk av personalen inom polisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet och räddningsmyndigheterna inte de språkkrav som gäller för myndigheterna. Den svenska texten med myndighetens och kortets namn i rubrikfältet är skriven med en fontstorlek som är betydligt mindre än den finska.

Genom den uppdatering som nu görs korrigeras de brister som konstaterats. De nya tjänstetecknen och identitetskorten är likadana som de tidigare korten, med undantag för texterna i rubrikfältet. Texterna ändrades så att fontstorleken är samma på tre språk (finska, svenska och engelska). 

Inrikesministeriet har gett anvisningar om att bytet av tjänstetecken och identitetskort ska inledas genast vid ingången av 2021. Övergångsperioden pågår till utgången av 2023. Inrikesministeriet förutsätter att alla säkerhetsmyndigheter byter tjänstetecknen och identitetskorten mot nya kort genom att prioritera svenskspråkiga områden och personer som har kundkontakter. 

Ytterligare information:
Tapio Aaltonen
, dataadministrationsdirektör, tfn 0295 488 350, inrikesministeriet
Tarja Nylander, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 243, inrikesministeriet

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.1.2023 13:42
Pressmeddelande
inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 17.1.2023 12:31
En räddare på jobbet. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.1.2023 9:14
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.12.2022 11:39