Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Räddare.

Räddningsverken kom på första plats i en undersökning som mäter offentliga organisationers förtroende och anseende

T-Medias undersökning Luottamus&Maine visar att räddningsverken har det bästa anseendet bland organisationerna inom den offentliga förvaltningen redan för andra året i rad. Allmänheten har en positiv bild särskilt av räddningsverkens tjänster.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.12.2020 11:21
Räddare i bilen.

Regeringens proposition om ordnandet av räddningsväsendet till riksdagen

Från och med ingången av 2023 ska varje välfärdsområde och Helsingfors stad ordna räddningsväsendets tjänster inom sitt eget område. På samma sätt som för närvarande ska man vid tjänsteproduktionen kunna anlita avtalsbrandkårer. Den statliga styrningen förstärks inom räddningsväsendet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 8.12.2020 11:00
En räddare.

Även räddningsväsendet måste förbereda sig på klimatförändringen

I framtiden kommer extrema väderfenomen att öka räddningsväsendets uppgifter och binda personal när översvämningar, skogsbränder och åskstormar blir vanligare. I stället minskar räddningsväsendets uppgifter till följd av att till exempel antalet trafikolyckor minskar när klimatförändringen medför mildare vintrar, konstaterar man i räddningsväsendets omvärldsanalys. Även mediepublicitet är en del av räddningsväsendets omvärld.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 30.11.2020 10:31

Tilläggsanslag för utveckling av nödcentralsdatasystemet och för myndigheters lokaler

Regeringen enades om kompletteringar i budgetpropositionen för 2021 torsdagen den 19 november. För Nödcentralsverket föreslås 0,5 miljoner euro för nödvändig utveckling av nödcentralsdatasystemet ERICA.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.11.2020 14:29