Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

I Finland råder det för närvarande exceptionellt stor risk för skogsbrand

Det långvariga torra och varma vädret har gjort att risken för skogsbrand har ökat exceptionellt mycket i hela landet. Enligt Meteorologiska institutet ökar risken för skogsbrand ytterligare under de kommande dagarna i största delen av landet. Varning för skogsbrand gäller i nästan hela landet.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.5.2018 14:10

Sotningen öppnas upp för konkurrens i hela landet

I fortsättningen ska sotning vara fritt konkurrensutsatt företagsverksamhet i hela landet, och byggnadens ägare eller innehavare beställer tjänsten av den företagare som han eller hon önskar. Räddningsverken ska inte längre ha skyldighet att sörja för ordnandet av sotningstjänster inom sitt område. Regeringen lämnade en proposition om omarbetningen av sotningsbestämmelserna till riksdagen den 9 maj.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 9.5.2018 13:42

Landskapsreformen förenhetligar beredskapsstrukturerna

En överraskande situation som sätter samhällsstrukturerna och beredskapen på prov kan uppstå när som helst. Försörjningsberedskap och tryggande av verksamhetens kontinuitet i störnings- och undantagssituationer är de viktigaste uppgifterna för beredskapsplaneringen. I landskapsreformen betonas samordningen av beredskapens verksamhetsmodeller och flexibiliteten i säkerhetsaktörernas strukturer.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 7.5.2018 8:00

Inrikesministeriet och Finlands Röda Kors stärkte sitt beredskapssamarbete

Inrikesministeriet och Finlands Röda Kors stärkte sitt redan från förut nära samarbete genom att underteckna ett samarbetsprotokoll den 26 april. Protokollet gäller beredskapssamarbetet mellan inrikesministeriet och Finlands Röda Kors.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 26.4.2018 10:04

Senaste Nytt

Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 16.6.2022 14:54
Två brandinspektörer promenerar på en solig kullerstensgata. Pressmeddelande
grå husvägg med en blå och en gul dörr
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 17.5.2022 12:25

Kampanjat

Päivä paloasemalla Paloturvallisuusviikko 28.11.2022 - 04.12.2022
Palovaroitinpäivä 1.12. Paloturvallisuusviikko 28.11.2022 - 04.12.2022
Joulupata keräys Pelastuarmeija 15.12.2022 - 24.12.2022