Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

EU-flaggan.

EU-kommissionens förslag om ändring av civilskyddsmekanismen till riksdagen

Den 2 juli lämnade statsrådet en skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag om ändring av Europeiska unionens civilskyddsmekanism. Bakgrunden till detta är behovet av att effektivisera EU:s beredskap att reagera på allvarliga, omfattande storolyckor och krissituationer, i synnerhet i situationer som samtidigt gäller nästan alla medlemsländer. Behovet har aktualiserats särskilt i och med coronaviruspandemin.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 2.7.2020 14:04

Statsrådets beslut om ändringar i räddningsväsendets områdesindelning

Statsrådet fattade den 25 juni beslut om ändringar i indelningen av landet i räddningsområden. Anledningen därtill är att områdesindelningen ska motsvara den ändrade landskapsindelningen.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.6.2020 13:50
En stuga.

Tänk på att det kan råda varning för skogsbrand på midsommaren

Midsommarbrasor orsakar skogsbränder varje år. De flesta bränderna beror på vårdslöshet eller oaktsamhet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 16.6.2020 14:02
Brandbilar.

Ett utkast till regeringens proposition om reformen av ordnandet av räddningsväsendet på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och inrikesministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringsproposition om en reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Avsikten är att i lagen om ordnande av räddningsväsendet föreskriva bland annat om ordnandet av, styrsystemet för, utvecklingen och tillsynen av räddningsväsendet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.6.2020 12:47

Senaste Nytt

Tre män skar av en slang. Pressmeddelande
Helsinki Räddningsväsendet, 21.11.2023 12:35
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 24.11.2023 10:14
Pressmeddelande Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 20.11.2023 10:11
Pressmeddelande Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 14.11.2023 9:48
Pressmeddelande Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 25.9.2023 10:16