Gå till aktuellt

Inrikesministeriets reviderade anvisning förenhetligar utarbetandet av externa räddningsplaner

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2021 9.19
Pressmeddelande 7/2021
Räddare pratar.

Inrikesministeriet har reviderat anvisningen om utarbetande av en extern räddningsplan. Syftet med anvisningen är att underlätta processen för utarbetandet av externa räddningsplaner vid räddningsverken och att förenhetliga regionförvaltningsverkens kriterier för tillsyn över externa räddningsplaner.

I inrikesministeriets anvisning om utarbetande av en extern räddningsplan fastställs innehållet i externa räddningsplaner och ges anvisningar om bland annat hörande i beredningsskedet, information om räddningsplaner och ledning av räddningsverksamheten vid storolyckor. Till anvisningen har fogats mallar som kan användas vid utarbetandet av externa räddningsplaner.

Anvisningen har uppdaterats så att den motsvarar inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner som trädde i kraft vid ingången av 2020. Samtidigt har ett avsnitt om tolkningar som kommit fram i verksamheten samt om regionförvaltningsmyndighetens bedömning inkluderats i anvisningen.

Räddningsplanen styr verksamheten vid storolyckor

Räddningsverken är skyldiga att tillsammans med verksamhetsutövare göra upp en extern räddningsplan för sådana objekt som medför särskild risk och som definieras i räddningslagen.

Sådana objekt är till exempel stora kemikalieproduktionsanläggningar, kärnkraftverk och deponier för utvinningsavfall. I Finland finns cirka 200 objekt med skyldighet att upprätta en extern räddningsplan och öva regelbundet.

Ytterligare information:
Mirja Palmen
, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 426, mirja.palmen@intermin.fi

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.3.2023 14:36
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.2.2023 7:57