Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Materialhjälp.

Finland skickar materialhjälp till Nepal för hantering av det svåra coronaläget

Finland skickar materialhjälp till Nepal via EU:s civilskyddsmekanism på grund av det svåra covid-19-läget i landet. Finlands materialhjälp består av munskydd, visir, skyddshandskar och skyddsrockar.
Pressmeddelande inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministerietutrikesministeriet Räddningsväsendet, 26.5.2021 17:35
Räddare i metrotunneln.

Utkast till handlingsplan för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsväsendet på remiss

Inrikesministeriet har sänt utkastet till handlingsplan för jämställdhet och likabehandling inom räddningsväsendet på remiss. Målet för handlingsplanen är en räddningsbransch som främjar jämställdhet och likabehandling på ett aktivt, planmässigt och långsiktigt sätt. Utkastet till handlingsplan är på remiss från den 24 maj till den 30 juni 2021.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.5.2021 15:38
Redogörelsen för den inre säkerheten.

Målet är att Finland ska vara världens tryggaste land för alla människor och människogrupper

Torsdagen den 20 maj godkände statsrådet redogörelsen för den inre säkerheten och överlämnade den till riksdagen för behandling. Målet för redogörelsen är att alla människor och människogrupper i Finland ska få leva i ett allt tryggare land.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 20.5.2021 13:30
Planen för de offentliga finanserna.

Endast små tillägg till finansieringen av säkerhetsmyndigheternas grundläggande verksamhet

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna överlämnades till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde den 12 maj. Anslagsnivån för inrikesministeriets förvaltningsområde förblir under 1,5 miljarder euro per år under ramperioden 2022–2025.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 12.5.2021 14:20