Gå till aktuellt

Finland skickar materialhjälp till Namibia för hantering av det svåra coronaläget

inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministerietutrikesministeriet
Utgivningsdatum 24.6.2021 14.02 | Publicerad på svenska 28.6.2021 kl. 12.01
Pressmeddelande 79/2021

Finland skickar munskydd, visir, skyddsrockar och provtagningsstickor till Namibia för hantering av coronaläget. Materialhjälpen sänds via Europeiska unionens civilskyddsmekanism.

Myndigheterna i Namibia har begärt materiellt bistånd från EU-länderna eftersom covid-19-läget snabbt har försämrats i landet.

Materialet sänds via EU:s civilskyddsmekanism som en del av unionens gemensamma biståndsinsats. Europeiska kommissionen samordnar biståndet och stöder de medlemsstater som sänder bistånd när det gäller transportkostnaderna och att ordna logistiken.

Inrikesministeriet har samarbetat i frågan med utrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Försörjningsberedskapscentralen. Största delen av det material som skickas kommer från statens säkerhetsupplag, som Försörjningsberedskapscentralen upprätthåller. Oy Medifon Ab stöder Försörjningsberedskapscentralen i genomförandet av biståndet.

Ytterligare information:
Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 050 456 4477, pekka.tiainen@intermin.fi
Mikko Matikkala, direktör, Försörjningsberedskapscentralen, tfn 040 526 3884, mikko.matikkala@nesa.fi

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 6.9.2022 11:38
Pressmeddelande