Tillbaka

Flyget med de människor som evakuerats från Afghanistan har anlänt till Finland

Migriinrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.8.2021 12.05 | Publicerad på svenska 24.8.2021 kl. 10.03
Pressmeddelande 104/2021

Finland ordnade den 23 augusti ett flyg från Tbilisi till Helsingfors i samband med evakueringsuppdraget i Afghanistan. Med flyget anlände 102 personer till Finland. Bland de yngsta på flyget fanns små barn.

– Vi har fått höra om den kaotiska situationen i Kabul under de senaste dagarna, och det har helt klart varit mycket svårt för de evakuerade. Redan från början beredde vi oss på detta och på att hjälpa människorna genom att se till att det fanns ett sjukvårdsteam från Helsingfors räddningsverk och sjukvårdsutrustning med på flyget från Helsingfors. Teamet hjälpte de evakuerade under resan, säger inrikesminister Maria Ohisalo

– Jag har blivit informerad om att de personer som anlänt till Finland mår bra trots omständigheterna, men förståeligt nog har de senaste veckornas upplevelser varit tunga. Myndigheterna kommer att ge dem den hjälp de behöver, säger minister Ohisalo. 
Flyget hörde till de evakueringsflyg till Afghanistan som samordnas via EU:s civilskyddsmekanism. Finland erbjuder också andra EU-länder möjligheten att använda Finlands flyg för att evakuera människor.  

Myndigheterna samarbetar vid mottagandet av de evakuerade  

Mottagandet av de människor som evakueras från Afghanistan sköts genom myndighetssamarbete. De som har anlänt till Helsingfors-Vanda flygplats har genomgått en hälsoundersökning och testats för corona i samband med gränskontrollen, och nu kommer de att åka till mottagningsförläggningarna. Där finns det också sjukvårdspersonal som sörjer för att de får den akuta hjälp de behöver. 

De som anlänt från Afghanistan bor på förläggningar runtom i landet tills de beviljats uppehållstillstånd.  Närmare uppgifter om ort och ställe ges inte ut offentligt. Migrationsverket vill på det sättet säkerställa integritetsskyddet för de människor som kommer från svåra förhållanden och garantera att de får anpassa sig i lugn och ro i Finland. Utöver inkvarteringen kan förläggningarna också ordna så att de får hälso- och socialvård vid behov. 

När Migrationsverket har beviljat uppehållstillstånd kan människorna flytta från förläggningarna till kommunerna. Närings-, trafik- och miljöcentralerna avtalar med kommunerna om var människorna ska bo. 

Bakgrund

Från Afghanistan till Finland kan man med stöd av statsrådets beslut evakuera sammanlagt 170 afghaner som har arbetat för myndigheterna, och detta inkluderar deras familjer. Vid beredningen av statsrådets beslut om de afghanska anställda som ska evakueras samarbetade inrikesministeriet med utrikesministeriet. Utrikesministeriet ansvarar för evakueringsflygen. Migrationsverket ansvarar för mottagandet av afghanerna i Finland och för behandlingen av uppehållstillstånden. 

De 170 personer som finns på evakueringslistan beviljas uppehållstillstånd genom statsrådets beslut på särskilda humanitära grunder, vilket betyder att de inte behandlas som asylsökande. Till en början gäller uppehållstillståndet fyra år. Migrationsverket har beredskap att behandla uppehållstillstånden i brådskande ordning. 

Ytterligare information:

Jari Kähkönen, överdirektör, Migrationsverket, tfn 0295 463 210, jari.kahkonen@migri.fi (praktiska arrangemang vid mottagandet)
Minna Hulkkonen, överdirektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 600, minna.hulkkonen@intermin.fi (statsrådets beslut)
Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 227, pekka.tiainen@intermin.fi (evakueringsflygen via EU:s civilskyddsmekanism)

Det senaste