Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Mikko Jalo.

Mikko Jalo har inlett sitt arbete som inrikesminister Mikkonens specialmedarbetare

Mikko Jalo har inlett sitt arbete som inrikesminister Krista Mikkonens specialmedarbetare. Jalo ansvarar för ministerns kommunikation och medierelationer samt för frågor som gäller räddningsväsendet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 10.6.2022 12:47

Hjälpen till Ukraina har varit hela Finlands gemensamma insats

Finland stöder Ukraina som är utsatt för den ryska invasionen, både nationellt och genom Europeiska unionen. Utöver det ekonomiska bistånd som utrikesministeriet beviljat har Finland via EU:s civilskyddsmekanism hittills sänt civil hjälp till Ukraina och närområdena till ett värde av mer än två miljoner euro.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.6.2022 12:44

Finland skickade läkemedel och medicinsk utrustning till Ukraina

Finland skickade materiellt bistånd i form av läkemedel och medicinsk utrustning till Ukraina den 16 maj. Biståndet lämnades genom Europeiska unionens civilskyddsmekanism (European Union Civil Protection Mechanism). Enligt Europeiska kommissionen behövs det i Ukraina för närvarande mest bland annat läkemedel, bränsle, reservkraftaggregat och vattenreningstabletter.
Pressmeddelande inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 25.5.2022 14:23

Beredningen av regionala riskbedömningar inleds i enlighet med en ny anvisning

Utgångspunkten är att de regionala riskbedömningarna bereds inom räddningsområdena med beaktande av indelningen i välfärdsområden. Det finns en särlösning för Nyland och det utarbetas en gemensam riskbedömning för Nyland. Målet är att riskbedömningarna blir klara vårvintern 2023. 
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.5.2022 11:30