Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Förslag till riksomfattande strategiska mål för räddningsväsendet skickades på remiss

Inrikesministeriet har sänt ett utkast till förslag om de riksomfattande strategiska målen för ordnandet av räddningsväsendet på remiss. I det aktuella förslaget föreslås nio riksomfattande mål för räddningsväsendet för 2023–2026.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 9.5.2022 9:45

Finland får vid behov för första gången hjälp av svenska brandbekämpningsplan under skogsbrandssäsongen 2022

Finland förbereder sig på allt kraftigare skogs- och gräsbränder i framtiden bland annat genom att samarbeta med de nordiska länderna och de övriga länderna i Östersjöområdet. Under skogsbrandssäsongen 2022 har Finland för första gången möjlighet att få hjälp av brandbekämpningsplan från Sverige via Europeiska unionens civilskyddsmekanism.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.5.2022 9:11

Finlands och Estlands inrikesministrar träffas i Tallinn

Inrikesminister Krista Mikkonen besöker Tallinn den 2–3 maj och träffar Estlands inrikesminister Kristian Jaan. Ministrarna diskuterar bland annat situationen i Ukraina och till exempel mottagande av människor som flytt från Ukraina, lämnande av internationellt bistånd och befolkningsskydd. 
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 2.5.2022 13:49

Finland och Sverige samarbetar brett och mångsidigt inom beredskapsfrågor

Samarbetet för att upprätthålla och utveckla samhällsberedskapen är en viktig del av Finlands och Sveriges gemensamma beredskap. Fredagen den 29.4. träffas ländernas myndighetschefer med ansvar för beredskapsfrågor i Helsingfors. Det bilaterala mötet är det första i sitt slag och på agendan finns såväl samhällsberedskap, försörjningsberedskap som cyberfrågor. 
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 29.4.2022 8:01