Tillbaka

Brasor får inte tändas när det råder varning för skogs- eller gräsbrand

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2022 13.44
Pressmeddelande

Midsommarbrasor orsakar skogsbränder varje år. De flesta bränderna beror på vårdslöshet eller oaktsamhet. Inrikesministeriet påminner om att det numera alltid är förbjudet att tända en brasa då Meteorologiska institutet har utfärdat varning för skogsbrand eller gräsbrand.

Undantag beviljas inte för midsommarbrasor. Inrikesministeriet uppmanar alla att kontrollera det lokala läget gällande varning för skogs- eller gräsbrand i väderleksrapporten eller på webbplatsen för Meteorologiska institutet. 

En brasa får inte heller göras upp om förhållandena är sådana att risken för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är uppenbar, till exempel på grund av torka eller vind eller någon annan orsak. Det lokala räddningsverket kan dessutom förbjuda öppen eld inom räddningsområdet eller en del av området för en viss tid av någon annan välgrundad orsak. Om du har frågor som gäller midsommarbrasor, kontakta räddningsverket i det egna området.

Om det inte finns en aktuell varning för skogs- eller gräsbrand i området kan man tända en brasa bara man iakttar stor försiktighet. Att tända en brasa på någon annans mark förutsätter alltid tillstånd av markägaren.

Mer information:

Pasi Ryynänen, direktör för enheten, tfn 0295 488 326, pasi.ryynanen@govsec.fi

Det senaste