Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Europeiska unionens flagga.

Ny lag för förvaltningen av fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027

Det stiftas en ny lag för förvaltningen av EU:s fonder för inrikes frågor. I lagen, som gäller programperioden 2021–2027, finns bestämmelser om förvaltningen av fondprogrammen och genomförandet av understödssystemet. Den 23 september lämnade statsrådet en proposition till riksdagen med förslag till lag om fonderna inom området för inrikes frågor.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.9.2021 14:28
på remiss.

Ansvaret för efterröjning utvidgas till att gälla även strålningsolyckor och oljeskador

På grund av EU-kommissionens krav håller Finland på att precisera bestämmelserna om ansvaret för efterröjning enligt räddningslagen. I fortsättningen gäller ansvaret utöver eldsvådor även nödsituationer med risk för strålning, oljeskador och andra olyckor. Samtidigt ska räddningslagen och förordningen om externa räddningsplaner ändras så att kravet på räddningsplaner för bangårdar och hamnområden kvarstår i lagen även i fortsättningen.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.9.2021 15:31
Paloauto Erottajan paloasemalla.

Räddningslagen revideras utifrån en förstudie och remissvar

Inrikesministeriet har tillsatt ett lagstiftningsprojekt för att bereda brådskande och nödvändiga ändringar i räddningslagen. Avsikten är att uppdatera räddningslagen utifrån en förstudie och de remissvar som inkommit om förstudien.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.8.2021 10:51
Sotare på taket.

Sotningsreformen har inte höjt priserna avsevärt, men intervallen mellan sotningarna har förlängts

Den sotningsreform som trädde i kraft år 2019 har inte avsevärt höjt sotningspriserna. Men däremot har intervallen mellan sotningarna förlängts en aning. Detta framgår av en utredning som inrikesministeriet beställde av Östra Finlands universitet. 
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.8.2021 13:52

Senaste Nytt

Bild på Sibbo räddningsstation utifrån. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 10.3.2023 10:29
Illustration bild. Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 28.2.2023 15:07
Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 17.2.2023 13:00
Olemme mukana 112-päivässä, hätänumeropäivän tunnuskuva. Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 10.2.2023 9:41
Lappträsk nya stations vägg och skylt. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 9.2.2023 16:15