Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Sotare.

Sotningstjänster finns att tillgå på samma sätt som tidigare

Sotningstjänsterna reformerades vid ingången av 2019 när distriktssotningssystemet och prisregleringen i anslutning till det upphörde. Enligt uppföljningsgruppen för sotningsreformen verkar sotningstjänsterna i regel fungera på samma sätt som tidigare. Det är dock ännu för tidigt att bedöma de faktiska konsekvenserna av författningsändringarna, eftersom sotningen huvudsakligen utförs med ett års eller tre års mellanrum.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 26.4.2021 11:26

Finland deltar i veckan för humanitära nätverk och partnerskap

Finland deltar i FN:s årliga vecka för humanitära nätverk och partnerskap den 19 april–7 maj 2021. Det gemensamma temat för Finlands delegation är övergripande säkerhet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 16.4.2021 14:56
Räddare och bil.

Förstudie om reformen av räddningslagen på remiss

Utredningspromemoriorna från de arbetsgrupper som har utrett behovet av ändringar i räddningslagen har sänts på remiss från inrikesministeriet. Genom en förstudie bedömde man hur bestämmelserna i räddningslagen fungerar och hur tydliga och tidsenliga de är. Dessutom utredde man vilka lagändringar utöver det så kallade Sote100-lagpaketets ändringar som behövs som en följd av att organiseringsansvaret för räddningsväsendet överförs till välfärdsområdena.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 8.4.2021 11:19
Räddare tränar.

Finland sänder experthjälp inom internationell räddningsverksamhet till Ekvatorialguinea

Inrikesministeriet har beslutat sända två experter till Bata i Ekvatorialguinea där en explosion i ett ammunitionslager har orsakat omfattande skador. Ekvatorialguinea har begärt internationellt bistånd till räddningsinsatserna i samband med explosionsolyckan. Räddningsinstitutet är arbetsgivare för de experter som sänds ut.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 11.3.2021 8:32

Senaste Nytt

Kärnkraftverket på Hästholmen i Lovisa Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 30.11.2022 10:26
Kartbild över fyrverkeriförbudet i Gamla stan i Borgå. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 28.11.2022 11:19
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 25.11.2022 12:14
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 3.11.2022 10:30