Tillbaka

Finland skickade experthjälp inom internationell räddningsverksamhet till Kuba

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2022 15.31
Pressmeddelande

Finland skickade två experter inom internationell räddningsverksamhet till Havanna i Kuba för att stödja utbildningen av lokal personal för räddning ur rasmassor. De lokala myndigheterna saknar tillräcklig kompetens, och därför har Kuba begärt internationellt bistånd för att utbilda personal för räddning ur rasmassor. Experterna avreste från Finland måndagen den 31 oktober.

Havanna är ett område där orkaner förekommer. Det är sannolikt att området drabbas av en orkan under de kommande åren. Europeiska unionens bedömningsgrupp besökte området i juni. Enligt bedömningsgruppen är byggnadsbeståndet i området så gammalt och i så dåligt skick att det är sannolikt att byggnader kommer att rasa under en orkan. 

Experterna på tekniskt stöd (TAST) skickades till Kuba som en del av Europeiska unionens civilskyddsmekanism (Union Civil Protection Mechanism). Enligt en preliminär bedömning varar uppdraget cirka två och en halv veckor. Räddningsinstitutet är arbetsgivare för experterna.

Finland sänder experthjälp aktivt

Internationell räddningsverksamhet är sådant lämnande av bistånd till utlandet som bygger på internationella överenskommelser och lagstiftning, samt mottagande av bistånd i Finland. Det är fråga om situationer som är en följd av naturkatastrofer, eller om katastrofer och olyckor som orsakats av människan, där landets egna räddningsresurser inte räcker till. 

Finland deltar i den internationella räddningsverksamheten genom Europeiska unionen och internationella organisationer. Dessutom genomförs internationell räddningsverksamhet inom ramen för bilaterala och multilaterala mellanstatliga avtal.

Det är inrikesministeriet som beslutar om lämnande av internationellt bistånd i anslutning till räddningsväsendet. Räddningsinstitutet ansvarar för utbildningen och rekryteringen av experterna, för logistiken samt för det praktiska genomförandet av den internationella räddningsverksamheten.

Ytterligare information:

Jari Korpela, utbildningschef, Räddningsinstitutet, tfn 029 545 3480, jari.korpela@pelastusopisto.fi (ytterligare operativ information om uppdraget och om den internationella räddningsverksamheten)

Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 050 456 4477, pekka.tiainen@govsec.fi (internationell räddningsverksamhet)

Det senaste