Hoppa till innehåll

Nyheter och pressmeddelande

Tjernobyl var en vändpunkt i utvecklingen av strålningsövervakningen
I avhandlingen beskrivs utvecklingen av strålningsövervakningen från kärnvapenprov på 50-talet till nutid. Avhandlingen visar betydelsen av Tjernobylolyckan för utvecklingen av strålningsövervakningen.
Räddningsväsendet, 27.4.2021 9:21
Sotningstjänster finns att tillgå på samma sätt som tidigare
Sotningstjänsterna reformerades vid ingången av 2019 när distriktssotningssystemet och prisregleringen i anslutning till det upphörde. Enligt uppföljningsgruppen för sotningsreformen verkar sotningstjänsterna i regel fungera på samma sätt som tidigare. Det är dock ännu för tidigt att bedöma de faktiska konsekvenserna av författningsändringarna, eftersom sotningen huvudsakligen utförs med ett års eller tre års mellanrum.
Nyhet Räddningsväsendet, 26.4.2021 11:26
Finland deltar i veckan för humanitära nätverk och partnerskap
Finland deltar i FN:s årliga vecka för humanitära nätverk och partnerskap den 19 april–7 maj 2021. Det gemensamma temat för Finlands delegation är övergripande säkerhet.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 16.4.2021 14:56
Förstudie om reformen av räddningslagen på remiss
Utredningspromemoriorna från de arbetsgrupper som har utrett behovet av ändringar i räddningslagen har sänts på remiss från inrikesministeriet. Genom en förstudie bedömde man hur bestämmelserna i räddningslagen fungerar och hur tydliga och tidsenliga de är. Dessutom utredde man vilka lagändringar utöver det så kallade Sote100-lagpaketets ändringar som behövs som en följd av att organiseringsansvaret för räddningsväsendet överförs till välfärdsområdena.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 8.4.2021 11:19

Kampanjat

Päivä paloasemalla Paloturvallisuusviikko 21.11.2020 - 06.12.2020
Palovaroitinpäivä 1.12. Paloturvallisuusviikko 21.11.2020 - 02.12.2020
Joulupata keräys Pelastuarmeija 13.12.2020 - 24.12.2020