Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Inte bara starka väggar och konstruktioner

Skyddsrummen är mycket annat än starka konstruktioner. Jag skulle vilja påstå att få vet om alla funktioner, anordningar och all utrustning som finns i våra skyddsrum – eller borde finnas, skriver projektchef Ira Pasi.
Kolumn inrikesministeriet Räddningsväsendet, 20.12.2023 15:42

I Finland inrättas fler EU-gemensamma beredskapslager – projekthelhetens värde uppgår till 305 miljoner euro

I Finland inrättas fler EU-gemensamma beredskapslager. De nya lagren innehåller bland annat läkemedel, behandlingsutrustning och medicintekniska produkter. Lagren är en del av rescEU-projekthelheten. Beloppet av den finansiering som Finland fått från Europeiska kommissionen för inrättande av beredskapslager uppgår till totalt 305 miljoner euro.
Pressmeddelande inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 20.12.2023 15:10

Ändringar vid årsskiftet inom inrikesministeriets förvaltningsområde

The start of 2024 will see the entry into force of amendments to acts and decrees. This press release provides a summary of the most important changes.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 20.12.2023 14:12
Personen övervakar lastningen av trucken.

Helsingfors stad ska ha särskild beredskap för mottagande av internationellt bistånd inom räddningsväsendet

Statsrådet har utfärdat en förordning om samlande av den särskilda beredskapen för mottagande av internationellt bistånd inom räddningsväsendet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.12.2023 15:12