Tillbaka

Ifjol somras förekom över 2 500 terrängbränder: inrikesministeriet påminner om risken för terrängbrand med hjälp av kampanjen Bränn inte naturen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2024 14.28 | Publicerad på svenska 24.5.2024 kl. 15.16
Pressmeddelande

Varning för terrängbrand gäller i nästan hela landet, vilket innebär att det är förbjudet att göra upp öppen eld. Inrikesministeriet inleder den 24 maj en kampanj på sociala medier riktad till unga vuxna för att påminna att terrängen antänds mycket lätt och att elden sprider sig lika lätt.

Regeringen har som mål att förebygga olyckor och halvera antalet eldsvådor. Dessa mål främjas även genom kommunikation och rådgivning.

Syftet med kampanjen är att öka i synnerhet unga vuxnas medvetenhet om hur lätt en terrängbrand antänds till exempel på grund av en lägereld, en engångsgrill eller en tobaksfimp. Målgruppen är unga vuxna i åldern 18–30 år som rör sig utomhus och i naturen. Kampanjen genomförs på finska och svenska på Instagram, TikTok och Snapchat samt i nätverket Google Display. Kampanjen pågår i två veckor.

Meteorologiska Institutet har utfärdat varning för terrängbrand i nästan hela landet. Enligt väderprognoserna är förhållandena gynnsamma för terrängbrand även nästa vecka. Under sommaren 2023 förekom över 2 500 terrängbränder. Terrängbränder sysselsätter årligen räddningsverk, frivilliga och andra myndigheter. 

Kampanjen är en del av kommunikationen kring egen beredskap

Inrikesministeriet fick i tilläggsbudgeten för 2023 ett anslag på 0,5 miljoner euro för att stödja befolkningens egen beredskap genom kommunikation. Ministeriet har genomfört kampanjer riktade till unga på sociala medier, bland annat om rekommendationen om 72 timmars beredskap samt om säkerheten i det första hemmet.

Den kampanj om terrängbrand som nu inleds är en del av denna kommunikation om egen beredskap. På hösten publiceras dessutom en beredskapsguide på Suomi.fi riktad till hela allmänheten. I guiden samlas information och anvisningar för olika störningar och kriser.

Mer information:
Eriikka Koistinen, kommunikationsdirektör, inrikesministeriet, fornamn.efternamn@gov.fi, tfn 0295 488 222

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram

Det senaste