Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Finland har erbjudit Indien hjälp med att hantera det svåra coronaläget

Finland har den 27 april erbjudit Indien materiellt bistånd för hantering av det ytterst svåra covid-19-sjukdomsläget i landet. Finland är redo att sända syrgasflaskor till Indien via EU:s civilskyddsmekanism.
Pressmeddelande inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministerietutrikesministeriet Räddningsväsendet, 27.4.2021 18:31
Tsernobylin onnettomuus säteilyvalvontajärjestelmän kehittämisen käännekohtana

Tjernobyl var en vändpunkt i utvecklingen av strålningsövervakningen

I avhandlingen beskrivs utvecklingen av strålningsövervakningen från kärnvapenprov på 50-talet till nutid. Avhandlingen visar betydelsen av Tjernobylolyckan för utvecklingen av strålningsövervakningen.
Räddningsväsendet, 27.4.2021 9:21
Sotare.

Sotningstjänster finns att tillgå på samma sätt som tidigare

Sotningstjänsterna reformerades vid ingången av 2019 när distriktssotningssystemet och prisregleringen i anslutning till det upphörde. Enligt uppföljningsgruppen för sotningsreformen verkar sotningstjänsterna i regel fungera på samma sätt som tidigare. Det är dock ännu för tidigt att bedöma de faktiska konsekvenserna av författningsändringarna, eftersom sotningen huvudsakligen utförs med ett års eller tre års mellanrum.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 26.4.2021 11:26

Finland deltar i veckan för humanitära nätverk och partnerskap

Finland deltar i FN:s årliga vecka för humanitära nätverk och partnerskap den 19 april–7 maj 2021. Det gemensamma temat för Finlands delegation är övergripande säkerhet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 16.4.2021 14:56

Senaste Nytt

Brandmän släcker en väldig markbrand. Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 30.6.2022 12:26
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 28.6.2022 16:46
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 16.6.2022 14:54