Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Finland skickade experthjälp inom internationell räddningsverksamhet till Kuba

Finland skickade två experter inom internationell räddningsverksamhet till Havanna i Kuba för att stödja utbildningen av lokal personal för räddning ur rasmassor. Experterna avreste från Finland måndagen den 31 oktober.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.10.2022 15:31

Finansiering för ett pilotprojekt med stängsel vid östgränsen, för beredning av en ökning av antalet räddningsmän och för utveckling av polisens IKT-verksamhet

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2022 föreslår regeringen en tilläggsfinansiering på sammanlagt 9,0 miljoner euro till inrikesministeriets förvaltningsområde och en finansiering på 6,0 miljoner euro utanför ramen för ett pilotprojekt med stängsel vid östgränsen.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 27.10.2022 13:54
Lämna ditt utlåtande och påverka

Inrikesministeriets förordningar om beslutet om räddningsväsendets servicenivå samt om vissa uppgifter inom välfärdsområdet och regionförvaltningsverket skickades på remiss

Den ena förordningen gäller beslut om räddningsväsendets servicenivå och den andra välfärdsområdets uppföljnings- och bedömningsskyldighet och regionförvaltningsverkets expertbedömning.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.10.2022 10:39
Lämna ditt utlåtande och påverka

Proposition om ändringar i utbildningarna inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten på remiss

Inrikesministeriet begär utlåtanden om utkastet till en proposition om utbildningsnivåerna och utbildningssystemet inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten. Utkastet till propositionen innehåller två alternativ för utbildningen inom räddningsväsendet och ett förslag för nödcentralsutbildningen. Remissbehandlingen pågår till den 14 november 2022.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.10.2022 14:14