Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Det underskott som ökat under årens lopp avhjälps inte med anslagen i budgetpropositionen

I budgetpropositionen för 2022 föreslås sammanlagt cirka 1,566 miljarder euro under inrikesministeriets huvudtitel. Polisväsendets andel av detta är 856 miljoner euro, Gränsbevakningsväsendets cirka 280 miljoner euro, räddningsväsendets och Nödcentralsverkets 87 miljoner euro och migrationens 160 miljoner euro.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 27.9.2021 11:37
Europeiska unionens flagga.

Ny lag för förvaltningen av fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027

Det stiftas en ny lag för förvaltningen av EU:s fonder för inrikes frågor. I lagen, som gäller programperioden 2021–2027, finns bestämmelser om förvaltningen av fondprogrammen och genomförandet av understödssystemet. Den 23 september lämnade statsrådet en proposition till riksdagen med förslag till lag om fonderna inom området för inrikes frågor.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.9.2021 14:28
på remiss.

Ansvaret för efterröjning utvidgas till att gälla även strålningsolyckor och oljeskador

På grund av EU-kommissionens krav håller Finland på att precisera bestämmelserna om ansvaret för efterröjning enligt räddningslagen. I fortsättningen gäller ansvaret utöver eldsvådor även nödsituationer med risk för strålning, oljeskador och andra olyckor. Samtidigt ska räddningslagen och förordningen om externa räddningsplaner ändras så att kravet på räddningsplaner för bangårdar och hamnområden kvarstår i lagen även i fortsättningen.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.9.2021 15:31
Paloauto Erottajan paloasemalla.

Räddningslagen revideras utifrån en förstudie och remissvar

Inrikesministeriet har tillsatt ett lagstiftningsprojekt för att bereda brådskande och nödvändiga ändringar i räddningslagen. Avsikten är att uppdatera räddningslagen utifrån en förstudie och de remissvar som inkommit om förstudien.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.8.2021 10:51

Senaste Nytt

Kärnkraftverket på Hästholmen i Lovisa Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 30.11.2022 10:26
Kartbild över fyrverkeriförbudet i Gamla stan i Borgå. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 28.11.2022 11:19
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 25.11.2022 12:14
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 3.11.2022 10:30