Tillbaka

Inrikesminister Mikkonen förlänade 15 brandkors och två brandkors med särskild erkänsla

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2023 14.05
Pressmeddelande

Brandkorset delas ut till personer som har utmärkt sig inom släcknings- och räddningsarbetet samt för förtjänstfull tjänstgöring inom brandkåren eller i annat brandskyddsarbete. Brandkorset kan också tilldelas en person som genom sin sakkunskap eller på något annat sätt effektivt har bistått vid brandskyddsarbetet. 

Inrikesminister Krista Mikkonen har delat ut brandkorset för räddningsbranschen och brandkorsets särskilda erkänsla den 15 februari 2023. Brandkorsen dels ut med stöd av en förordning från 1942.

Brandkorset tilldelades följande personer:  Jussi Korhonen, direktör för civil beredskap, inrikesministeriet, Pasi Ryynänen, enhetschef, inrikesministeriet, Tommi Laurinen, direktör, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ilkka Horelli, direktör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Taina Rautio, direktör, Regionförvaltningsverket i Östra Finland, Peter Johansson, räddningsdirektör, Östra Nylands räddningsverk, Markus Viitaniemi, räddningsdirektör, Östra Karelens räddningsverk, Päivi Nerg, ordförande för Brandskyddsfondens styrelse, Kai Valonen, ledande forskare, Olycksutredningscentralen, Marko Hasari, verkställande direktör, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, Henri Helo, utskottsråd, riksdagens förvaltningsutskott, Minna-Liisa Rinne, utskottsråd, riskdagens förvaltningsutskott, Pasi Kostamovaara, direktör för Gränsbevakningsväsendet, generallöjtnant, Gränsbevakningsväsendet, Seppo Kolehmainen, polisöverdirektör, Polisstyrelsen, Esa Aalto, chefredaktör, tidningen Pelastustieto.

Brandkorset kan delas ut med specialtecken för särskilt stora insatser. Specialtecken kan även fogas till ett brandkors som tilldelats en person tidigare. Brandkorsets särskilda erkänsla tilldelades två personer som tidigare tilldelats brandkorset: Rainer Alho, som gått i pension från arbetet som räddningskommendör i Helsingfors, och Olli-Pekka Ojanen, som gått i pension från arbetet som räddningsdirektör i Birkaland.

Brandkorsen och specialtecknen överräcks vid en ceremoni som ordnas på Ständerhuset senare. Tidigare har sammanlagt 243 brandkors delats ut sedan 1944. Det har delats ut nio specialtecken som fogas till brandkorset.

Mer information:
Mika Kättö, lagstiftningsdirektör, inrikesministeriets räddningsavdelning +358 295 488 413

Krista Mikkonen

Det senaste