Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Handlingsplanen för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen har publicerats.

Handlingsplanen för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen har publicerats

Inrikesministeriet publicerar en handlingsplan för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen. Syftet med handlingsplanen är att utveckla praxis inom branschen så att den blir mer jämställd och främjar likabehandling. Handlingsplanen bygger på ett omfattande utredningsarbete som inrikesministeriet inledde 2020 tillsammans med arbetsgruppen för jämställdhet och likabehandling inom räddningsbranschen.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.11.2021 11:00
brandskyddsfonden logo.

Brandskyddsfondens innovationspris till forskare i elbilsbränder

Brandskyddsfondens innovationspris går i år till en ny lösning som utvecklats för att släcka elbilsbränder. Den inhemska uppfinningen skyddar släckningspersonalen mot de gifter som frigörs vid en batteribrand samtidigt som den kyler ned batteriet och begränsar branden. Också de övriga priserna delades ut till lösningar för släckning av elbils- och litiumbatteribränder.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 17.11.2021 11:03

Inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås få ett tillägg på nästan 100 miljoner euro

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2021 föreslås ett nettotillägg på sammanlagt 99,7 miljoner euro till inrikesministeriets förvaltningsområde. För anskaffning av Gränsbevakningsväsendets nya utsjöbevakningsfartyg föreslås 65 miljoner euro, för tryggande av polisens verksamhet 30 miljoner euro och för förvaltningsområdets utgifter till följd av coronapandemin och gränskontrollen vid de inre gränserna 10,38 miljoner euro. 
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 4.11.2021 13:38
paloauton keula.

Inrikesministeriet har beviljat Helsingfors räddningsskola tillstånd

Helsingfors stad har hos inrikesministeriet ansökt om tillstånd att vid räddningsskolan vid Helsingfors stads räddningsverk ordna yrkesinriktad grundutbildning inom räddningsbranschen som leder till räddningsmannaexamen och underbefälsexamen. Inrikesministeriet har beviljat tillstånd som gäller tills vidare. Räddningsskolans tidigare tillstånd var i kraft till den 4 september 2023.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.11.2021 17:19

Senaste Nytt

Brandmän släcker en väldig markbrand. Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 30.6.2022 12:26
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 28.6.2022 16:46
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 16.6.2022 14:54