Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Finland bereder sändandet av materiellt bistånd till Libyen

Libyen begärde den 12 september bistånd via EU:s civilskyddsmekanism till följd av de skador som stormen Daniel orsakat. Libyen har begärt omfattande bistånd, bland annat utrustning för nödbostäder, medicinsk utrustning och experthjälp.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen.

Anvisningen för räddningsdykning och ytbärgning inom räddningsverksamheten har reviderats

Inrikesministeriet har reviderat anvisningen för räddningsdykning och ytbärgning inom räddningsverksamheten. Syftet med den reviderade anvisningen är att garantera så säkra arbetsförhållanden som möjligt i dykningsuppdrag inom räddningsväsendet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 12.9.2023 10:30
Henkilö tarkastaa rekassa olevaa materiaalia.

Mer bistånd har skickats från Finland till Ukraina

I slutet av augusti skickades en stor mängd anordningar för avloppsreningsverk från Finland till Ukraina. Biståndet svarar på ett betydande sätt mot de under sommaren ökade behoven av vattentjänster i Ukraina. För att förebygga konsekvenserna av Rysslands aggression fortsätter Finland och EU att aktivt stödja de ukrainska myndigheterna.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.8.2023 10:00
En skyddsrums utrustningslåda

Största delen av skyddsrummen är i gott skick – reparationsskuld har uppstått särskilt i fråga om utrustningen

Nuläget för skyddsrummen i Finland är i huvudsak mycket gott, men det finns också reparationsbehov. Över 90 procent av skyddsrummen skyddar väl mot verkningarna av konventionella vapen, framgår det av inrikesministeriets färska utredning. Enligt utredningen finns det mest brister i skyddsrummens utrustning. Utifrån utredningen har inrikesministeriet utarbetat fyra rekommendationer för att förbättra nätverket av skyddsrum. För närvarande är Finland inte utsatt för något militärt hot.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.8.2023 13:58