Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Nationell riskbedömning kartlägger eventuella risker och stöder beredskapen

Inrikesministeriet har publicerat en uppdaterad version av den nationella riskbedömningen. Den föregående riskbedömningen publicerades 2018. Därefter har det skett flera förändringar i Finlands omvärld. Målet för den nationella riskbedömningen är att förutse händelser som plötsligt kan drabba Finland, som påverkar samhällets vitala funktioner och som kräver att myndigheterna agerar på ett sätt som avviker från det normala eller att de ber om hjälp från andra länder. 
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.2.2023 14:30
Försvarsmaktens flygplan och materialhjälp

Finland skickade nödinkvartering till Turkiet – planerar skicka materialhjälp också till Syrien

Finland skickade materialhjälp till Turkiet i form av nödinkvartering för cirka 3 000 personer. Det planeras också att materiell hjälp ska skickas till Syrien enligt en snabb tidsplan. Hjälpbehovet är stort vid räddnings- och röjningsarbetet efter jordbävningen. Den första försändelsen med materialhjälp anlände till Turkiet i dag via Natos euroatlantiska räddningstjänst (EARDCC).
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 11.2.2023 14:27

Ministrarna Mikkonen och Blomqvist diskuterade bekämpningen av trakasserier inom räddningsbranschen med berörda parter

Onsdagen den 8 februari diskuterade inrikesminister Krista Mikkonen och ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist bekämpningen av trakasserier och främjandet av jämställdhet och likabehandling inom räddningsbranschen med berörda parter.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 9.2.2023 12:13
Material i skyddsrumet

I Finland finns skyddsrumsplatser för cirka 4,8 miljoner människor

I Finland finns det cirka 50 500 skyddsrum med platser för cirka 4,8 miljoner människor. Antalet skyddsrumsplatser är tillräckligt. Skyddsrum finns i synnerhet i stora städer. Flest skyddsrumsplatser i förhållande till befolkningen finns i huvudstadsregionen och Birkaland. Detta framgår av de preliminära uppgifterna i inrikesministeriets utredning. Inrikesministeriet utreder också skyddsrummens skick i Finland. Den slutliga utredningen väntas bli klar i augusti. Inget militärt hot riktas mot Finland.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 9.2.2023 7:00

Senaste Nytt

Kvinnan tittar på branddörren. Pressmeddelande
Helsinki Räddningsväsendet, 1.12.2023 10:59
Tre män skar av en slang. Pressmeddelande
Helsinki Räddningsväsendet, 21.11.2023 12:35
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 24.11.2023 10:14
Pressmeddelande Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 20.11.2023 10:11
Pressmeddelande Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 14.11.2023 9:48