Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

En ny lag om förvaltningen av EU:s fonder inom området för inrikes frågor träder i kraft

Republikens president stadfäste den 16 december 2021 lagen om förvaltning av programmen för fonderna inom området för inrikes frågor och genomförande av understödssystemet. Lagen träder i kraft den 22 december 2021.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 16.12.2021 15:22
De nordiska flaggorna.

Nordiska ministrar och tjänstemän samarbetar tätt inom samhällsberedskap

De ansvariga ministrarna för samhällsberedskap eller deras suppleanter från Danmark, Sverige, Norge, Island och Finland möttes idag på distans inom det s.k. Haga samarbetet. Videomötet leddes av den finska inrikesministern Krista Mikkonen och avslutar det finska Haga ordförandeskapet under år 2021.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.12.2021 11:35
palaneet puut.

EU beviljade Finland finansiering för släckning av skogsbränder

Finland har fått EU-finansiering för att bilda en räddningsformation för släckning av skogsbränder. Europeiska kommissionen har beviljat Södra Karelens, Norra Karelens, Södra Savolax, Norra Savolax och Kymmenedalens räddningsverks samprojekt delfinansiering för anskaffning av specialmateriel för räddningsformationen för släckning av skogsbränder.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 26.11.2021 11:27

Tilläggsfinansiering föreslås för räddningsutbildning, höjning av flyktingkvoten och EXIT-verksamhet

I det kompletterande budgetförslaget för 2022 föreslås för inrikesministeriets förvaltningsområde ett tillägg på sammanlagt 20,4 miljoner euro. Det föreslås bland annat ett anslag på 6,85 miljoner euro för utveckling av säkerhetsmyndigheternas gemensamma informationssystem KEJO, 1,3 miljoner euro för Nödcentralsverkets avgifter för informationssystem och 8 miljoner euro för momentet för EU-fonderna. För att stärka räddningsutbildningen föreslås totalt 1,95 miljoner euro och för EXIT-verksamheten ett tillägg på 0,3 miljoner euro. Ett anslag på 1,1 miljoner euro föreslås för en höjning av flyktingkvoten.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.11.2021 14:22

Senaste Nytt

Brandmän släcker en väldig markbrand. Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 30.6.2022 12:26
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 28.6.2022 16:46
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 16.6.2022 14:54