Tillbaka

Kimmo Kohvakka fortsätter som räddningsöverdirektör

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2023 14.32
Pressmeddelande
Kimmo Kohvakka.

Statsrådet utnämnde torsdagen den 21 september 2023 magistern i militärvetenskaper Kimmo Kohvakka till räddningsöverdirektör vid inrikesministeriet för tiden den 1 november 2023–31 oktober 2028.

Kimmo Kohvakka har varit räddningsöverdirektör vid inrikesministeriet sedan 2018. Tidigare har Kohvakka arbetat som direktör för ansvarsområdet räddningsväsendet och beredskapen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland och vid Räddningsbranschens centralorganisation i Finland samt vid räddningsverken i Mellersta Nyland och Helsingfors i olika uppgifter.

- Omvärlden genomgår just nu förändringar som utmanar samhällets säkerhetssystem drastiskt. De strukturella förändringarna i samhället, den allt snabbare tekniska utvecklingen, klimatförändringarna, det extrema vädret och säkerhetsläget i Europa är frågor som alla ställer krav också på räddningsväsendet. Jag är väldigt nöjd över att jag tillsammans med vår personal, aktörerna och andra berörda grupper inom branschen kan fortsätta arbetet med att utveckla räddningsväsendet, befolkningsskyddet, den regionala beredskapen och nödcentralsverksamheten,” säger räddningsöverdirektör Kohvakka.

Räddningsavdelningen vid inrikesministeriet har till uppgift att leda, styra och utöva tillsyn över räddningsväsendet samt tillgången till och nivån på dess tjänster. Avdelningens uppgift är att säkerställa räddningsväsendets nationella förberedelser och arrangemang och att utveckla samarbetet mellan olika ministerier och verksamhetsområden inom räddningsväsendet. Räddningsavdelningen och välfärdsområdena diskuterar årligen om utförandet av de uppgifter inom räddningsväsendet som hör till välfärdsområdenas organiseringsansvar.

Räddningsöverdirektören är avdelningschef vid räddningsavdelningen och leder avdelningens verksamhet. Avdelningschefen svarar för ledningen av lagberedningen inom ansvarsområdet, för att de uppgiftshelheter som anknyter till styrningen av ämbetsverken inom förvaltningsområdet och räddningsväsendet sköts på ett resultatrikt och effektivt sätt samt för det internationella samarbetet inom räddningsväsendet och den allmänna utvecklingen av ansvarsområdet som hör till ministeriet.

Ytterligare information:
Kirsi Pimiä, kanslichef, tfn 0295 418 803, fornamn.efternamn@gov.fi

Det senaste