Tillbaka

”Befolkningsskydd är en viktig del av grunden för samhällets kristålighet”

Utgivningsdatum 14.9.2023 14.30 | Publicerad på svenska 25.9.2023 kl. 10.28
Pressmeddelande
Inrikesminister Mari Rantanen framför Berghälls räddningsstation.
Inrikesminister Mari Rantanen besökte Berghälls räddningsstation. Till höger räddningskommendör Jani Pitkänen.

Inrikesminister Mari Rantanen besökte Helsingfors stads räddningsväsende på torsdag den 14 september. Hon lyfte fram att ett tillräckligt antal kompetenta räddare och avtalsräddare är en mycket viktig resurs också i undantagssituationer.

Betydelsen av samhällets beredskap och kristålighet betonas i dagens värld. Den militära situationen i Finlands närområde är för närvarande lugn och Finland är inte utsatt för något omedelbart militärt hot, men de rådande omständigheterna har förändrats väsentligt också med tanke på räddningsväsendet och beredskapen efter att Ryssland inledde det omfattande anfallet mot Ukraina i februari 2022.

Inrikesminister Mari Rantanen talade vid befolkningsskyddets traditionsdag på centralräddningsstationen i Berghäll.

I sitt tal konstaterade Rantanen att samtidigt som Finland förbereder sig att militärt försvara landet ska man också kunna skydda befolkningen och trygga samhällets funktionsförmåga.

”För att kunna skydda befolkningen och infrastrukturen samt trygga viktiga funktioner är det nödvändigt med förmåga till effektiv räddningsverksamhet och funktioner som stöder den under krigsförhållanden. Därför är till exempel ett tillräckligt antal kompetenta räddare och avtalsräddare en mycket viktig resurs också i undantagssituationer”, sade Rantanen.

Hon konstaterade att trots att Finland jämfört med många andra länder är ett avancerat land i fråga om befolkningsskydd, behövs utveckling fortfarande.

”Rysslands anfallskrig mot Ukraina har påmint om att man inte heller i Finland kan glömma att utveckla beredskapen att skydda befolkningen”, konstaterade Rantanen i sitt tal.

Hon konstaterade också att regeringsprogrammet innehåller flera åtgärder som syftar till att utveckla befolkningsskyddet.

”Befolkningsskyddet kommer att stärkas bland annat genom att förnya bestämmelserna om beredskapen att skydda befolkningen och utveckla organiseringen av befolkningsskyddsarbetet. Skyddsrummen är vår nationella egendom och det goda grundarbete som gjorts i årtionden ska värnas också i fortsättningen”, sade Rantanen.

Rantanens budskap är att befolkningsskyddet är en viktig del av grunden för samhällets kristålighet. 

Världens mest kända skyddsrum

Rysslands anfall mot Ukraina i februari 2022 har påverkat befolkningsskyddsbranschen på mänga sätt också i Helsingfors.

”Det globala intresset för befolkningsskydd har varit mycket stort. Cirka 200 medierepresentanter har besökt våra skyddsrum”, berättade räddningskommendör Jani Pitkänen vid Helsingfors stads räddningsverk på evenemanget.

Största delen av mediebesöken har genomförts i Havshagens skyddsrum i Hagnäs.

”Det är för närvarande världens mest kända skyddsrum”, konstaterade Pitkänen.

I och med medierna har också myndigheters intresse för skyddsrummen i Helsingfors ökat. Pitkänen konstaterade att beredskapen och skyddsrummen har varit en exporttrumf inom civilförsvaret för Helsingfors och Finland.

”Vi måste utnyttja detta på ett eller annat sätt både på den offentliga nivån och på företagsnivå”, bedömde Pitkänen. 

Lärdomar från Ukraina

Räddningskommendör Pitkänen berättade också om de iakttagelser som gjorts under räddningsverkets informationsresa till Ukraina under våren 2023.

”En av de viktigaste iakttagelserna är användningen av tredje sektorn i räddningsarbetet. Vi kan inte stoppa civilbefolkningens vilja att hjälpa, vare sig de befinner sig i ett jordbävnings- eller krigsområde. Det lönar sig att inkludera dem i räddningsarbetet på ett organiserat sätt”, konstaterade Pitkänen.

Han fortsatte att man ska uppmuntra medborgare och ge dem möjlighet att vara aktiva mitt i en kris, eftersom detta också ökar viljan och resurserna att agera mot fienden.
En väsentlig lärdom från Ukraina är att det mest utmanande under och efter ett krig troligen också i Finland är att röja explosiva varor.

”För tillfället har vi i praktiken inte förmåga till humanitär röjning av explosiva varor. Försvarsmakten fungerar nog, men det finns inte tillräckligt med resurser”, konstaterade Pitkänen.

Han funderade på utbildning av frivilliga för denna uppgift som ett alternativ.
I och med observationerna i Ukraina har det också framkommit saker som sannolikt skulle fungera i Finland under en kris.

”Det är dock positivt att vi har hittat många saker som måste förbättras och utvecklas, vilket kräver samarbete mellan flera myndigheter, och Finland är ett modelland i fråga om detta”, berömde Pitkänen.

”Vi kan smidigt överföra ledningsansvaret till den som det hör till. Vi söker kraft och partnerskap av varandras kompetens. Det är vår absoluta styrka, som många andra länder saknar.”

Befolkningsskyddsverksamheten i Helsingfors anses ha inletts 14.9.1939 då en befolkningsskyddsbyrå inrättades i staden. Befolkningsskyddets traditionsdag ordnas årligen av Helsingfors stads räddningsverk.

Helsinki

Det senaste