Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Ukraina har fått materiell nödhjälp i två års tid

Denna vecka den 24 februari 2024 är det den andra årsdagen av Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina. I förra veckan den 15 februari var det en annan årsdag: då hade det gått exakt två år sedan EU:s civilskyddsmekanism aktiverades till följd av Ukrainas begäran om bistånd.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
På bilden finns olika experter inom räddningsväsendet.

Ansökan till befälsexamen inom räddningsbranschen (YH) pågår 26.2.–15.3.2024.

Ansökan till befälsexamen inom räddningsbranschen (YH) som inleds i augusti 2024 som dagstudier (AMKN24) pågår 26.2.–15.3.2024.
Nyhet Räddningsväsendet, 15.2.2024 11:36

Bestämmelserna om brandskyddsanordningar förtydligas

Den 25 januari 2024 lämnade statsrådet en proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa brandskyddsanordningar. Den nya lagen ska ersätta den gällande lagen om anordningar inom räddningsväsendet. Den reviderade lagen motsvarar till sitt innehåll i huvudsak den gällande lagstiftningen och de förordningar som utfärdats med stöd av den.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18

Anvisning om planering och genomförande av evakueringar har publicerats

Inrikesministeriet har publicerat en uppdaterad riksomfattande anvisning som harmoniserar planeringen och genomförandet av evakueringar. Anvisningen riktar sig till de myndigheter som deltar i planeringen och genomförandet av evakueringar. Anvisningen fokuserar på sådan förflyttning av befolkning som genomförs med stöd av beredskapslagen. För närvarande är Finland inte utsatt för något militärt hot.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02