Hoppa till innehåll

Barn under skolåldern/barnfamiljer

Det här materialet kan nyttas hemma eller i småbarnspedagogik.

  • I bildparen presenteras ett säkert och ett osäkert alternativ. Hitta skillnaderna på bilderna tillsammans! Illustrationer: Janne Toriseva. Användning av eld och hemmets brandsäkerhet, I trafiken, På lekplatsen.
  • Med hjälp av ​​ Familjens brandsyn kan ni granska om ni har kommit ihåg att sköta grundläggande säkerhetsåtgärder i hemmet. Brandsynen kan genomföras på finska, svenska eller engelska.
  • Palovaari undervisar barn om säkerhet med hjälp av videor:

 

I Åbo universitets och Satakunta räddningsverks KIDISAFE-projekt (på finska) har man producerat material som passar säkerhetsundervisning inom småbarnspedagogiken.

Skolelever/ungdomar

Det här materialet passar skolelevsgrupper i olika åldern.

  • Vaaran paikka-materialet som passar barn i lågstadieåldern: Handbok, powerpoint, uppgifter (på finska)
  • Palojärki-materialet (på finska) från Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland är avsett för barn i årskurs 1–2. 
  • Nationella NouHätä!-räddningsfärdighetskampanjens material är riktat till barn i högstadieåldern.
  • Man kan öva på primärsläckning med hjälp av powerpoint-presentationen och videon. Materialet passar barn i lågstadieåldern (på finska).

 

Vuxna och arbetsplatser

Piirroskuva palotarkastajasta

 

 

Flerspråkig broschyr om brandvarnare och hemmets säkerhet på finska, svenska, engelska, arabiska, somaliska och ryska.

 

Säkerhetsinformation-paket berättar om användbara tjänster och hemmets brandsäkerhet. Materialet finns på finska och svenska. 

Med hjälp av säkerhetspromenaden i hemmet kan du identifiera risker i ditt eget hem och korrigera dem. Säkerhetspromenaden kan göras på finska eller svenska:

Brandsäkerhet på arbetsplatser:

Liekehtivä päivä-videoserie (på finska) presenterar de vanligaste brandsäkerhetsriskerna i hemmet och hur man ska agera om de inträffar. De korta videorna passar även bra som diskussionsunderlag i olika slags utbildningar. 

 

Korta animationsvideor om primärsläckning, utrymningssäkerhet och agerande på trafikolycksplatser kan användas i säkerhetskommunikation och -utbildningar. 

Räddningsverkens partnernätverk har publicerat den lättlästa guiden Trygg i ditt eget hem. Guiden finns också på finska och engelska.

Räddningsverkens partnernätverk har producerat Trygg i ditt eget hem -tvserien.