Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Ledningsansvaret för bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor i den marina miljön ska överföras till Gränsbevakningsväsendet

Gränsbevakningsväsendet ska i fortsättningen leda bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor till havs. Skyldigheterna i fråga om att inrätta skyddsrum och i synnerhet tillståndsprocesserna ska underlättas. Personalen hos avtalsbrandkårer förutsätts i fortsättningen ha en enhetlig utbildning. Dessa och de ändringar av teknisk karaktär som gäller landskapsreformen ingår i paketet om ändring av räddningslagen som regeringen lämnade till riksdagen den 15 mars.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.3.2018 14:24

Andersson-Bohren och Rautanen fortsätter som minister Mykkänens specialmedarbetare

Som inrikesminister Kai Mykkänens specialmedarbetare fortsätter magistern i samhällsvetenskaper, Master of Russian and Eurasian Studies Titta Andersson-Bohren och ekonomie magistern, Master of International Management Tuomas Rautanen, vilka var hans specialmedarbetare redan då han var utrikeshandels- och utvecklingsminister.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.2.2018 9:27

Målet med säkerhetsprogrammet för äldre är att garantera alla äldre en trygg vardag

Handlingsprogrammet Ett säkert liv för äldre, som utarbetades 2011, har uppdaterats. Finlands befolkning åldras i snabb takt och 2030 är mer än var fjärde finländare över 65 år. Otrygghet bland äldre orsakas bland annat av ensamhet och otillräcklig utomstående hjälp. Också allt fler nya säkerhetshot, såsom nätbedrägerier och andra former av bedrägerier, riktas mot äldre. Uppdateringen av säkerhetsprogrammet för äldre är ett led i genomförandet av strategin för den inre säkerheten.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 29.1.2018 13:11

En trygg vardag på 2020-talet kräver prognoser om framtiden i dag

-
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.1.2018 10:30