Gå till aktuellt

Inrikesministeriet och Finlands Röda Kors stärkte sitt beredskapssamarbete

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 26.4.2018 10.04
Pressmeddelande 43/2018

Inrikesministeriet och Finlands Röda Kors stärkte sitt redan från förut nära samarbete genom att underteckna ett samarbetsprotokoll den 26 april. Protokollet gäller beredskapssamarbetet mellan inrikesministeriet och Finlands Röda Kors.

Finlands Röda Kors har en betydande roll i att främja människors egen beredskap, förebygga olyckor och upprätthålla beredskapen för att skydda befolkningen. Den frivilligverksamhet och det samarbete med olika organisationer som samordnas av Finlands Röda Kors är en viktig del av beredskapssamarbetet. I krissituationer har myndigheterna ofta fått oersättlig hjälp av frivilliga.

Inrikesförvaltningen och Finlands Röda Kors samarbetar på många fronter

Finlands Röda Kors samarbetar med inrikesförvaltningen bland annat vid hanteringen av och beredskapen för larmuppdrag, frågor som gäller mottagande av flyktingar och asylsökande samt beredskapen för omfattande invandring, sjöräddningsverksamheten samt givande och mottagande av internationellt bistånd. Inrikesministeriet och Finlands Röda Kors delar också lägesinformation i krissituationer.

Finlands Röda Kors främjar genom sina funktioner och mål medborgarnas krishanteringsförmåga. Detta görs speciellt genom att betona människors eget ansvar för sin säkerhet, stärka deras färdigheter att klara sig själv och framhäva betydelsen av förebyggande åtgärder och eftervård. Egen beredskap och förbättring av säkerheten i vardagen hör också till inrikesministeriets strategi för den inre säkerheten.

Ytterligare information:

Harri Martikainen, inrikesministeriets utvecklingsdirektör, tfn 0295 488 512, harri.martikainen@intermin.fi

Marita Salo, organisationsdirektör, tfn 020 7012012, marita.salo@redcross.fi

Leena Kämäräinen, chef för beredskapsverksamhet i Finland, tfn 020 7012120 leena.kamarainen@redcross.fi

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 7.7.2022 12:05
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 30.6.2022 15:45
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 27.6.2022 15:14
Överst i mitten står FN:s logo, med texten Sustainable Development Goals nedan. Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.6.2022 12:00