Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Krishanteringscentrets ställning förbättras genom ändring av lagen om civil krishantering

Krishanteringscentrets verksamhetsförutsättningar stärks, och rättigheterna och skyldigheterna för experter som kan skickas utomlands förtydligas. Regeringen lämnade den 4 oktober en proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagar som gäller civil krishantering. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2019.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 4.10.2018 13:58

Kimmo Kohvakka utnämndes till räddningsöverdirektör

Statsrådet utnämnde den 4 oktober Kimmo Kohvakka, magister i militärvetenskaper, till räddningsöverdirektör. Tjänsten tillsätts för fem år och han inleder arbetet den 1 november.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 4.10.2018 13:28

Propositionen om bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor kompletteras av tidsmässiga skäl

Ett enhetligt paket som innehåller ändringar av räddningslagen är under behandling i riksdagen. En del av ändringarna gäller landskapsreformen och en del bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor, inrättande av skyddsrum och utbildning av dem som hör till avtalsbrandkårer. På grund av att riksdagsbehandlingen av landskaps- och vårdreformen har skjutits upp lämnade regeringen den 20 september en separat kompletterande regeringsproposition om den senare delen så att ändringarna kan träda i kraft enligt den planerade tidtabellen, dvs. vid ingången av 2019.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 20.9.2018 15:10

Brandkorset till Anne Holmlund och Esko Kautto

Inrikesminister Kai Mykkänen har den 5 september beviljat styrelseordförande Anne Holmlund och räddningschef Esko Kautto räddningsbranschens högsta hederstecken, brandkorset.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 5.9.2018 10:15