Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Tolv personer fick livräddningsmedalj

Republikens president förlänade den 1 juni tolv meriterade personer livräddningsmedalj. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 1.6.2018 11:18

I Finland råder det för närvarande exceptionellt stor risk för skogsbrand

Det långvariga torra och varma vädret har gjort att risken för skogsbrand har ökat exceptionellt mycket i hela landet. Enligt Meteorologiska institutet ökar risken för skogsbrand ytterligare under de kommande dagarna i största delen av landet. Varning för skogsbrand gäller i nästan hela landet.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.5.2018 14:10

Sotningen öppnas upp för konkurrens i hela landet

I fortsättningen ska sotning vara fritt konkurrensutsatt företagsverksamhet i hela landet, och byggnadens ägare eller innehavare beställer tjänsten av den företagare som han eller hon önskar. Räddningsverken ska inte längre ha skyldighet att sörja för ordnandet av sotningstjänster inom sitt område. Regeringen lämnade en proposition om omarbetningen av sotningsbestämmelserna till riksdagen den 9 maj.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 9.5.2018 13:42

Landskapsreformen förenhetligar beredskapsstrukturerna

En överraskande situation som sätter samhällsstrukturerna och beredskapen på prov kan uppstå när som helst. Försörjningsberedskap och tryggande av verksamhetens kontinuitet i störnings- och undantagssituationer är de viktigaste uppgifterna för beredskapsplaneringen. I landskapsreformen betonas samordningen av beredskapens verksamhetsmodeller och flexibiliteten i säkerhetsaktörernas strukturer.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 7.5.2018 8:00