Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Ledningsansvaret för bekämpningen av miljöskador på havsområdena överförs till Gränsbevakningsväsendet

Ledningsansvaret för bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor på havsområdena överförs till Gränsbevakningsväsendet den 1 januari 2019. I räddningslagen gjordes ändringar som gäller bl.a. bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor, inrättande av skyddsrum och utbildning för räddningsväsendets personal. Republikens president stadfäste ändringarna av räddningslagen den 28 december.
Pressmeddelande inrikesministerietmiljöministeriet Räddningsväsendet, 28.12.2018 12:12

Ändringar vid årsskiftet inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Lag- och förordningsändringar som gäller polisen, migration, räddningsväsendet och civil krishantering träder i kraft i början av 2019. Detta pressmeddelande innehåller de viktigaste ändringarna.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 20.12.2018 11:19

Lagstiftningen om sotningstjänster ändras 1.1.2019

Republikens president stadfäste den 5 december de ändringar av bestämmelserna i räddningslagen som gäller ordnande av sotningstjänster. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 5.12.2018 11:11

Räddningslagen ändras på grund av landskaps- och regionförvaltningsreformen

I räddningslagen görs de ändringar som landskapsreformen och statens regionförvaltningsreform kräver. Utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar lämnades till riksdagen den 22 november.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.11.2018 13:44