Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Extra pengar överförs för spaningsflygningar för upptäckande av skogsbränder

Det långvariga torra och varma vädret under försommaren gjorde att risken för skogsbrand ökade exceptionellt mycket i nästan hela landet.  De kostnader som spaningsflygningarna för upptäckande av skogsbränder har föranlett i sommar har redan nu varit betydligt större än beräknat. Statsrådets finansutskott understödde den 27 juni inrikesministeriets beslut att överskrida det anslag i budgeten av vilket spaningsverksamheten för upptäckande av skogsbränder betalas. På så sätt kan man trygga spaningsflygningarna under hela sommarperioden.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.6.2018 9:04

Finland är världens tryggaste land - fakta eller känsla?

Säkerheten har ökat i Finland nästan med alla mått mätt. Varför ökar känslan av otrygghet trots detta? Vad är myndigheternas och mediernas roll när det gäller att främja känslan av säkerhet? Varför upplever människorna säkerheten på olika sätt?  Inrikesministeriet deltar i evenemanget Suomiareena i Björneborg sommaren 2018 genom att arrangera en aktuell debatt om känslan av säkerhet.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 26.6.2018 12:59

Inrikesminister Mykkänen förlänade sex poliser förtjänstmedalj för befolkningsskyddsarbete

Inrikesminister Kai Mykkänen förlänade den 13 juni förtjänstmedaljer för befolkningsskyddsarbete av 1. och 2. klass åt sex meriterade poliser. Förtjänstmedalj för befolkningsskyddsarbete beviljas personer som arbetat förtjänstfullt eller särskilt förtjänstfullt till förmån för befolkningsskyddet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 13.6.2018 12:00

Inrikesministeriets framtidsöversikt: Vi arbetar för ett Finland lika tryggt för alla

Inrikesministeriets vision är att Finland ska vara världens tryggaste land år 2030, och lika tryggt för alla invånarna. För att visionen ska kunna genomföras ska man under de kommande åren genom tjänsterna inom den inre säkerheten jämna ut skillnader i människors och befolkningsgruppers säkerhet och trygghetskänsla. Inrikesministeriets framtidsöversikt publicerades den 4 juni.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 4.6.2018 9:18