Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Lagstiftningen om sotningstjänster ändras 1.1.2019

Republikens president stadfäste den 5 december de ändringar av bestämmelserna i räddningslagen som gäller ordnande av sotningstjänster. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 5.12.2018 11:11

Räddningslagen ändras på grund av landskaps- och regionförvaltningsreformen

I räddningslagen görs de ändringar som landskapsreformen och statens regionförvaltningsreform kräver. Utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar lämnades till riksdagen den 22 november.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.11.2018 13:44

Brandskyddsfondens innovationspris till en avrinningsränna för flytande kemikalier

Brandskyddsfondens innovationspris 2018 tilldelades brandförman Jarno Joensuu, som utvecklat en avrinningsränna för flytande kemikalier. Med hjälp av avrinningsrännan går det lättare och snabbare att i fall av olycka tömma tankar som används vid transport av flytande kemikalier.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.11.2018 10:35

Räddningsväsendet måste utvecklas på ett övergripande sätt

Efter ett flertal projekt behöver räddningsväsendet ett mer bestående samarbete, sade räddningsöverdi-rektör Kimmo Kohvakka när han talade vid räddningsväsendets aktualitetsseminarium i Tammerfors den 22 november.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.11.2018 10:34