Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

palaneet puut.

EU beviljade Finland finansiering för släckning av skogsbränder

Finland har fått EU-finansiering för att bilda en räddningsformation för släckning av skogsbränder. Europeiska kommissionen har beviljat Södra Karelens, Norra Karelens, Södra Savolax, Norra Savolax och Kymmenedalens räddningsverks samprojekt delfinansiering för anskaffning av specialmateriel för räddningsformationen för släckning av skogsbränder.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 26.11.2021 11:27

Tilläggsfinansiering föreslås för räddningsutbildning, höjning av flyktingkvoten och EXIT-verksamhet

I det kompletterande budgetförslaget för 2022 föreslås för inrikesministeriets förvaltningsområde ett tillägg på sammanlagt 20,4 miljoner euro. Det föreslås bland annat ett anslag på 6,85 miljoner euro för utveckling av säkerhetsmyndigheternas gemensamma informationssystem KEJO, 1,3 miljoner euro för Nödcentralsverkets avgifter för informationssystem och 8 miljoner euro för momentet för EU-fonderna. För att stärka räddningsutbildningen föreslås totalt 1,95 miljoner euro och för EXIT-verksamheten ett tillägg på 0,3 miljoner euro. Ett anslag på 1,1 miljoner euro föreslås för en höjning av flyktingkvoten.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.11.2021 14:22
Handlingsplanen för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen har publicerats.

Handlingsplanen för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen har publicerats

Inrikesministeriet publicerar en handlingsplan för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen. Syftet med handlingsplanen är att utveckla praxis inom branschen så att den blir mer jämställd och främjar likabehandling. Handlingsplanen bygger på ett omfattande utredningsarbete som inrikesministeriet inledde 2020 tillsammans med arbetsgruppen för jämställdhet och likabehandling inom räddningsbranschen.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.11.2021 11:00
brandskyddsfonden logo.

Brandskyddsfondens innovationspris till forskare i elbilsbränder

Brandskyddsfondens innovationspris går i år till en ny lösning som utvecklats för att släcka elbilsbränder. Den inhemska uppfinningen skyddar släckningspersonalen mot de gifter som frigörs vid en batteribrand samtidigt som den kyler ned batteriet och begränsar branden. Också de övriga priserna delades ut till lösningar för släckning av elbils- och litiumbatteribränder.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 17.11.2021 11:03