Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Resultaten av ett projekt som gäller prestationsförmågan hjälper att förenhetliga räddningsväsendets verksamhetssätt

Slutrapporterna från projektet för räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och grunder för planeringen av dessa har publicerats. Målet för projektet var att ta fram ett underlag för räddningsväsendets riksomfattande planeringsgrunder och utreda hur räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och tjänster motsvarar omvärlden, riskerna och kundernas behov.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 9.2.2022 12:14

Finland skickar experthjälp inom internationell räddningsverksamhet till Madagaskar

Inrikesministeriet har beslutat skicka två experter till Madagaskar där den tropiska cyklonen Batsirai har orsakat omfattande skador på grund av rikliga regn, kraftig vind och stormfloder. Räddningsinstitutet är arbetsgivare för experterna som sänds ut.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 8.2.2022 12:03

Nödcentralernas verksamhet utvecklas för att göra hanteringen av nödsituationer effektivare

Riktlinjerna för nödcentralsverksamheten fram till 2025 har färdigställts. Nödcentralsverksamheten utvecklas i en allt modernare riktning för att man ska kunna bemöta framtida utmaningar i omvärlden. Målet är att utveckla samarbetet mellan olika myndigheter så att nödsituationer kan förutses och hanteras på ett allt effektivare sätt.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2022 12:32

Sotningsreformen har gått enligt planerna – inga betydande ändringar i priserna, tillgången eller kvaliteten på sotning

Inrikesministeriet lämnade den 22 december 2021 en skriftlig utredning till riksdagens förvaltningsutskott om genomförandet av den sotningsreform som trädde i kraft 2019. Enligt utredningen finns det för närvarande inget behov av att ändra bestämmelserna om sotning i räddningslagen.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 17.1.2022 11:12