Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Den första nationella strategin för strålningsmätning har blivit klar

Målet med strategin är att Finland ska ha beredskap att hantera olika nödsituationer med strålrisk samt att förbättra beredskapen för strålningsmätning för att trygga ett fungerande samhälle och dess vitala funktioner.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 30.6.2022 15:45

Den reviderade lagen om anordningar inom räddningsväsendet skickades på remiss

Inrikesministeriet har skickat ett utkast till lag om vissa brandskyddsanordningar på remiss. Den nya lagen motsvarar till sitt innehåll i huvudsak den gällande lagen om anordningar inom räddningsväsendet och de förordningar som utfärdats med stöd av den. Lagens struktur ska förtydligas och vissa bestämmelser lyftas upp från förordningsnivå till lagnivå. 
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 27.6.2022 15:14
Överst i mitten står FN:s logo, med texten Sustainable Development Goals nedan.

Ansvarsrapporteringen synliggör inrikesförvaltningens arbete för hållbar utveckling

Inrikesförvaltningens första ansvarsrapporter är klara. Rapporterna omfattar såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt ansvar inom förvaltningsområdet.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.6.2022 12:00

Brasor får inte tändas när det råder varning för skogs- eller gräsbrand

Undantag beviljas inte för midsommarbrasor. Inrikesministeriet uppmanar alla att kontrollera det lokala läget gällande varning för skogs- eller gräsbrand i väderleksrapporten eller på webbplatsen för Meteorologiska institutet. 
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.6.2022 13:44