Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Tilläggsfinansiering på 12 miljoner euro för bekämpning av terrorism

Vid budgetmanglingen den 31 augusti beslutade regeringen att för nästa år anvisa en tilläggsfinansiering på 12 miljoner euro för beredskap för och förebyggande av terrorism inom inrikesministeriets förvaltningsområde.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.8.2017 13:59

Flaggning på halv stång med anledning av händelserna i Åbo

Inrikesministeriet förordnar att statens ämbetsverk och inrättningar ska flagga på halv stång lördagen den 19 augusti 2017 med anledning av gårdagens tragiska händelser i Åbo. Flaggningen på halv stång börjar genast och slutar klockan 21.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.8.2017 11:11

Säkerhetsmyndigheterna i tätt samarbete på grund av händelserna i Åbo

På eftermiddagen knivhöggs flera personer i Åbo centrum. Enligt aktuella uppgifter har en av dem avlidit och sju skadats. Polisen sköt förövaren i nedre delen av kroppen i samband med gripandet och personen är nu i sjukhusvård.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.8.2017 20:18

Inrikesministeriet föreslår tilläggsfinansiering för polisens materielanskaffningar, den totala budgeten minskar fortfarande

Inrikesministeriet föreslår ett anslag på sammanlagt 1 472 miljoner euro för sitt förvaltningsområde 2018. Allt som allt är budgetförslaget 2018 ca 50 miljoner euro mindre jämfört med 2017 års ordinarie budget. I förhållande till föregående år är det fortfarande utgifterna för mottagande av asylsökande som minskar mest. Man uppskattar att antalet asylsökande inte ökar jämfört med i år och att personer som lämnat in sin asylansökan 2015 så småningom lämnar mottagningssystemet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 10.8.2017 12:50