Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Ny förordning och anvisning om övningar förtydligar utarbetandet av externa räddningsplaner och tillhörande övningar

Inrikesministeriets nya förordning om externa räddningsplaner innehåller bestämmelser om räddningsverkets skyldighet att tillsammans med verksamhetsutövare göra upp en extern räddningsplan för sådana objekt som medför särskild risk och som definieras i räddningslagen.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 27.12.2019 11:57

Ändringar vid årsskiftet inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Lag- och förordningsändringar som gäller polisen, migration och räddningsväsendet träder i kraft i början av 2020. Detta pressmeddelande innehåller de viktigaste ändringarna.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 20.12.2019 11:11

Bättre säkerhet i vardagen tack vare åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor

Räddningsväsendets åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor har blivit klart. Åtgärdsprogrammet fastställer de nationella målen för att förebygga olyckor och integrerar förebyggandet allt starkare i all verksamhet inom räddningsväsendet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 16.12.2019 13:32
kolikoita lasipurkissa

Regeringen föreslår tilläggsanslag för Räddningsinstitutet, Migrationsverket och polisens lokaler

Regeringens proposition om en komplettering av budgeten för 2020 överlämnades till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde den 21 november. I den kompletterande budgetpropositionen föreslås ett tilläggsanslag på 2,4 miljoner euro för Räddningsinstitutet för 2020.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.11.2019 13:49