Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Sotning reformeras - behov av fortsatt beredning uppstod under remissbehandlingen

En reform av bestämmelserna om sotning bereds vid inrikesministeriet. Avsikten är att sotning i fortsättningen är fritt konkurrensutsatt företagsverksamhet i hela landet, och byggnadens ägare eller innehavare beställer tjänsten av den företagare som han eller hon önskar. Ett utkast till regeringens proposition var ute på remiss mellan den 20 april och den 13 juni 2017, och det kom in över 100 yttranden.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 27.9.2017 9:14

Inrikesministeriets budgetförslag för 2018

Budgetförslaget för inrikesministeriets förvaltningsområde 2018 är ca 1,5 miljarder euro. Totalt är budgetförslaget för 2018 ca 56 miljoner euro mindre jämfört med den ordinarie budgeten för innevarande år. Anslagsändringen är till största delen en följd av att det anslag som behövs för mottagandet av flyktingar och asylsökande har minskat i förhållande till året innan.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.9.2017 11:36

Räddningssamarbetet inom Barentsregionen övas i Petrozavodsk

Finland, Sverige, Norge och Ryssland övar räddningssamarbetet i Petrozavodsk i Ryssland den 4–8 september. Det är fråga om övningen Barents Rescue som ordnas vartannat år och som ordnades senast i Finland 2015. Årets övning är den åttonde i ordningen.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 5.9.2017 9:00

Jukka Savolainen direktör för nätverket Sårbarhet och resiliens vid Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot

Statsrådet utnämnde den 31 augusti 2017 generalstabsofficeren Jukka Savolainen till tjänsten som direktör för nätverket Sårbarhet och resiliens vid Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot för tiden 1.10.2017–31.8.2022.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.8.2017 14:49

Senaste Nytt

Kärnkraftverket på Hästholmen i Lovisa Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 30.11.2022 10:26
Kartbild över fyrverkeriförbudet i Gamla stan i Borgå. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 28.11.2022 11:19
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 25.11.2022 12:14
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 3.11.2022 10:30