Hoppa till innehåll

Kemikalieanmälan

En verksamhetsutövare som lagrar eller använder kemikalier i sin verksamhet är skyldig att känna till mängden av sina kemikalier och vid behov anmäla detta till lämplig myndighet om de överskrider anmälningsgränsen.
Verksamhetsutövare kan kontrollera mängden av kemikalier och det lämplig anmälan myndighet genom KemiDigis relationstal service. Beräkning av relationstal för kemikalier (Säkerhets- och kemikalieverket Tukes) 

Anmälan om småskalig industriell behandling och förvaring av kemikalier (doc)

Bilaga till kemikalieanmälan: tabell (Excel, på finska)

Anmälningsformulär för att avsluta och avbryta industriell bearbetning och lagring av en farlig kemikalie (doc)

 

Farliga kemikalier


Kemikalielagring är en viktig del av brandsäkerheten. Lagstiftningen har satt begränsningar vad gäller lagring och kvantiteter.


Lantgårdens kemikaliesäkerhetsguide (pdf)

Förvaring av bränsle vid lantgårdar i farmartankar (pdf)

Räddningsmyndighetens checklista för bränslestationer (pdf, på finska)

Bränslestationsguide (pdf, på finska) och stationsskötarens checklista (pdf, på finska)

Förvaring av brännbara vätskor i affär (pdf, på finska)

 

Brandfarliga vätskor

Brandfarliga vätskor inkluderar till exempel spolarvätskor, anti-isningsmedel, vissa färger, lösningsmedel, lätt bensin och tändvätskor. Brandfarliga aerosoler innehåller brandfarlig vätska eller brandfarlig gas.

Brandfarliga vätskor och brandfarliga aerosoler kan förvaras

  • i en bostadslägenhet, inklusive deras balkonger, terrasser eller liknande, max 25 liter totalt
  • max 50 liter i separat förvaringsutrymme
  • max 60 liter i motorfordonskåpan

Högst 200 liter brandfarliga vätskor med en flampunkt över 60 grader Celsius får förvaras i ett motorfordonsskydd. Brännbara vätskor får inte förvaras i det gemensamma källar- eller vindsutrymmet i en byggnad som innehåller flera bostadslägenheter, som är avsedd för förvaring av lägenhetsspecifika hushållsmöbler.
 

Förvaring av brännbara vätskor och gaser (pdf, på finska)

Förvaring och transport av bränsle (pdf, på finska)

Birkalands räddningsverks video om trygg förvaring och transport av bränsle (Youtube, på finska)

Förvaring och vägtransport av bränsle på arbetsplatser och i terrängen (pdf)

 

Flytande gaser


Gasol kan lagras

  • i en bostadslägenhet inklusive balkonger, terrasser eller liknande, upp till 25 kg
  • max 50 kg i separat förråd
  • max 25 kg i separat garage
  • högst 25 kg i fordon, båtar, välfärdssläp och liknande utrymmen

Lagring av flytande gas är förbjudet i källare och vindar i byggnader, i förrådshytter i flerbostadshus och i interiörer av fordon, båtar, välfärdssläp och jämförbara utrymmen där människor övernattar. Flytande gas får inte förvaras i det gemensamma källar- eller vindsutrymmet i en byggnad som innehåller flera bostadslägenheter, som är avsedd för förvaring av lägenhetsspecifika hushållsmöbler.

Handbok för säker hantering och upplagring av flytgas i restauranger