Hoppa till innehåll

Fyrverkerier, specialeffekter och uppgörande av eld

Konsumentfyrverkerier (fyrverkerier som köpts i butik)

Fyrverkerier utan separat anmälan är tillåtna 31.12. klockan 18.00-1.1. klockan 02.00.

Om du planerar att använda fyrverkerier vid en annan tidpunkt ska du göra en anmälan till räddningsmyndigheten.

Vi ger tillstånd för privat bruk av fyrverkerier från fall till fall. Gör anmälan till räddningsmyndigheten senast fem dagar före planerad användningstid.

Blanketten returneras elektroniskt:

Anmälan om fyrverkeri

Utgående från anmälan fattar räddningsmyndigheten ett beslut i ärendet. I beslutet kan vi ställa villkor för användning av fyrverkerier eller förbjuda dem om det medför särskild fara.

Räddningsmyndigheten tar i sin beslut hänsyn till de tider som anges i olika kommuners miljöskyddsbestämmelser på grund av bullerstörningen. Du som planerar att använda fyrverkerier ska informera invånarna på det område där fyrverkeriet bedöms orsaka störning. Det här kan du göra till exempel genom att dela ut ett meddelande i brevlådorna på området.

Avgränsade områden för fyrverkerier

Det är förbjudet att skjuta fyrverkerier i Gamla stan i Borgå på området som är markerat på kartan:

Besked om förvaring av fyrverkerier i samband med försäljning

Anmälan om förvaring av fyrverkerier i samband med försäljning ska göras senast en månad innan försäljningsstart.

Om arrangemangen för försäljningen inte har ändrats jämfört med föregående år kan en kort anmälan om förvaring av fyrverkerier accepteras. Dessutom krävs skriftligt samtycke från ansvarig för sprängämnesförrådet för att acceptera uppdraget.

Om ansvarig vårdgivare eller arrangemangen har ändrats krävs en fullständig anmälan med bilagor (se anmälningsformuläret i slutet av sidan). I det beslut som räddningsmyndigheten fattat med anledning av anmälan kan villkor ställas för insatsen.

Inom Östra Nylands räddningsverks område inspekteras alla försäljningsställen under försäljningen. Vi tar ut en avgift för beslut och besiktning.

Anmälan ska skickas till adressen:

  • palotarkastaja.iu@pelastustoimi.fi
  • Räddningsverket i Östra Nyland / Riskhantering, Sprutmästaregatan 2, 06100 Borgå

Förvaring av fyrverkerier (kort)
Förvaring av fyrverkerier (omfattande)

Effekter

Användningen av pyrotekniska produkter, sprängämnen och farliga kemikalier är föremål för många olika regler. Bestämmelser om effektprodukter och deras användning finns till exempel i kemikalie-, räddnings- och arbetarskyddslagstiftningen.

Den som ansvarar för användningen av effekter som används vid offentliga tillställningar ska ha de kvalifikationer inom det effektområde som avses i lag om laddare.

Användning av farliga kemikalier vid en offentlig tillställning är tillfällig, mindre industriell bearbetning eller lagring av farliga kemikalier. Med tillfällig bearbetning eller lagring avses användning av en kemikalie som varar högst sex månader på byggarbetsplatser, mässor, utställningar eller tävlingar eller annan liknande verksamhet.

Fyll i den elektroniska anmälan och tryck "skicka".

Anmälan om användning av specialeffekter

Anmälan om eldföreställning

Uppgörande av eld

Lagar, skyldigheter och anvisningarna för uppgörande av eld, hittar du i samband med anmälan. 

Fyll i anmälan och tryck "skicka".

Anmälan om uppgörande av eld